Til forældre

Læringscenter Brejning tilbyder kurser og rådgivning til forældre og pårørende. Vi har stor viden og erfaring med forløb og rådgivning omkring autisme og ADHD.

En god hverdag med ADHD

Nyt tilbud til forældre med børn med ADHD. Tilbuddet indbefatter rådgivning, undervisning og mulighed for at netværke med andre forældre.

Har du et barn med ADHD – og vil du gerne være bedre til at forstå dit barns reaktioner?
Mangler du og din familie mere viden om ADHD og redskaber til at få dagligdagen og familielivet til at fungere bedre?

Så kunne dette tilbud være lige noget for jeres familie.

Formål:

Formålet med ”En god hverdag med ADHD” er at gøre hverdagen lettere for familier, som har ADHD tæt inde på livet.
Tilbuddet giver samtidig forældrene et frit samtalerum, hvor der er mulighed for at italesætte tanker og bekymringer omkring barnet
og dets fremtid.

Tilbuddet har fokus på:
• At give familien mere viden om ADHD og neurologien bag.
• At give familien forståelse for barnets reaktioner, så forældrene kan se bag om barnets adfærd
• At forældrene får konkrete pædagogiske redskaber til at støtte barnet i hverdagen
• At forældrene bliver i stand til at forebygge konflikter og håndtere evt. udfordrende adfærd, når den opstår.

Tilbuddet forløber over et år. I tilbuddet indgår rådgivning i hjemmet, fælles undervisning samt netværksgrupper med andre
pårørende. Her kan man dele viden og udveksle erfaringer med andre forældre, der har børn/unge med ADHD.

Hjemmebesøg:
Alt rådgivning foregår hjemme hos familien og indbefatter:
• Opstartsmøde i hjemmet (besøg 1)
• 2 rådgivninger i hjemmet (besøg 2, 3)
• 1 afsluttende møde i hjemmet (besøg 4)

Besøg 1:
Opstartsmøde - observation og afdækning.

En konsulent fra LæringsCenter Brejning besøger familien i hjemmet. Konsulenten vil på baggrund af observation af barnet og samtale
med forældrene/barnet vurdere på barnets funktionsniveau. Dernæst vil konsulenten via forældrene indhente viden om, hvorledes
familien og barnet påvirkes af ADHD-diagnosen i dagligdagen. Konsulenten vil i samråd med forældrene yde vejledning og viden, med afsæt i forældrenes ønsker, så indsatsen målrettes efter familiens specifikke problemstillinger.

Besøg 2 og 3
Ud fra de observationer og informationer konsulenten har indhentet på første besøg, tilrettelægges besøgene ud fra de individuelle behov, der er i familien. Det kan fx være vejledning i at udvikle tilpas struktur for barnet i hverdagen, udvikling af visuel information, fokus på stressreduktion og mestringsstrategier samt redskaber til konflikthåndtering mm.

Besøg 4
Det afsluttende møde afholdes, når undervisningen og rådgivningen er gennemført. Forløbet fremlægges for sagsbehandler og evalueres i et samarbejde mellem forældre og konsulent.

Undervisning:
Der vil i forløbet være 3 undervisningsgange på LæringsCenter Brejning med mulighed for at netværke med andre forældre. Undervisningen varetages af en af LæringsCenter Brejnings pædagogiske konsulenter.

Netværksmøder:
Netværksmøderne ligger i forlængelse af undervisningen. Her er der mulighed for at udveksle erfaringer med andre pårørende,
drøfte relevante emner og problemstillinger.

En god hverdag med autisme

Tilbud om rådgivning og undervisning, til pårørende som har et barn eller et nært familiemedlem med autisme.

Har du et barn eller et nært familiemedlem, som har autisme – og vil du gerne være bedre til at forstå barnets reaktioner?
Mangler du og din familie mere viden om autisme og redskaber til at få dagligdagen og familielivet til at fungere?

LæringsCenter Brejning tilbyder rådgivning, undervisning og netværksmøder til pårørende.

Formålet er at gøre hverdagen lettere for familier, som har autisme tæt inde på livet, bl.a. ved at tilbyde rådgivning og undervisning, så man som pårørende er klædt på med forskellige pædagogiske metoder.
Tilbuddet har også fokus på at lære, hvordan de andre børn i familien håndterer en bror eller søster med autisme. I tilbuddet indgår netværksgrupper med andre pårørende, hvor man kan dele viden og udveksle erfaringer med hinanden. Selvom mennesker med autisme er forskellige, har forskellige behov og reaktioner, er der alligevel visse fællestræk og problemstillinger.

Hjemmebesøg  (tre besøg):
En medarbejder fra LæringsCenter Brejning besøger jer indledningsvis i hjemmet for at få et indtryk af, på hvilket udviklingstrin barnet med autisme er, og hvilke informationer I har fået i forbindelse med diagnosen. Desuden vil vi høre, om I har specielle ønsker til vejledning og viden, så vi kan målrette vores undervisning.
Efter et år har vi et afsluttende møde, hvor vi evaluerer hele forløbet. Ved børn under 18 år er sagsbehandleren inviteret med.

Fælles undervisning (tre gange i løbet af et år):
Hver undervisning varer to timer og tager udgangspunkt i de ønsker og det informationsbehov, I har.
Eksempler på emner kan være:
•Hvad kan jeg som forælder forlange af mit barn med autisme, og hvordan undgår jeg at overtræde barnets grænser, når vi i familien laver aktiviteter sammen?
•Hvordan kommer vi igennem morgenrutinen derhjemme uden de daglige kampe?
•Kan mit barn med autisme komme med på udlandsturen til sommer?

Undervisningen varetages af LæringsCenter Brejnings konsulenter.

Netværksmøder (tre gange i løbet af et år) :
Netværksmøderne ligger i forlængelse af undervisningen. En medarbejder fra LæringsCenter Brejning deltager den første halve time. Derefter kører deltagerne selv netværksmøderne og er på den måde selv med til at planlægge og præge mødernes indhold. Her er der mulighed for at udveksle erfaringer med andre pårørende, drøfte relevante emner og problemstillinger mv.

 

Godt på vej

Rådgivning og undervisning til forældre med unge der er på vej til at flytte hjemmefra.

Det kan være en stor omvæltning for den unge og Jer som forældre når det at flytte hjemmefra kommer på tale.
At flytte hjemmefra og leve sit eget liv væk fra familien og i nye rammer er en proces.

LæringsCenter Brejning tilbyder rådgivning, undervisning og netværksmøder til pårørende.

Med  kurset ”Godt på vej” er formålet, at gøre processen omkring det at flytte hjemmefra lettere, gennem rådgivning og undervisning.
Et eksempel kan være undervisning i, hvordan ny teknologi og visuelle støttesystemer kan hjælpe den unge til at blive mere selvstændig  i sin hverdag.
Forløbet  har fokus på at lære, hvordan I derhjemme kan arbejde med det, at den unge bliver parat til at flytte hjemmefra. 

 


Forløbene bevilges ofte via sagsbehandler kommunen.

Hvis ovenstående ikke lige matcher behovet, så skræddersyr vi også forløb.

For mere information kontakt os på lcb@vejle.dk