Vejle Kom­munes Han­dicap Poli­tik

Vejle Kommunes nye handicap politik er netop blevet godkendt i byrådet. Vi er stolte af den og vil derfor gerne præsentere den for dig her.

"I Vejle arbejder vi derfor for at have en kommune, hvor det at være født med et handicap eller en funktionsnedsættelse ikke opleves som et handicap. Det
gælder også personer, som har fået et handicap senere i livet. Og at der bag hver eneste fortælling om en person med en funktionsnedsættelse er et menneske, som ønsker sig et liv med de samme muligheder som alle andre.
Men lige muligheder kræver, at vi som kommune både tænker i generelle og individuelle løsninger. Løsninger, som ikke begrænser nogle mennesker i at udfolde sig og tage del samfundslivet. Handicappolitikken tager afsæt i FN’s handicapkonvention, og politikken skal sammen med ”Politik for borgerinddragelse” og Børne- og Unge politikken danne rammen for arbejdet på handicapområdet de næste 8 år. Politikken skal styrke samarbejdet, og implementering vil ske gennem inddragende dialog. Politikken er blevet til gennem et tæt samarbejde
med borgere, interesseorganisationer og personer, som ved noget om emnet. En særlig stemme er givet til de unge, fordi en politik som denne påvirker deres liv og muligheder. Citaterne i politikken er fra specialtilbuddene på kommunens skoler. De unge har som alle andre drømme og ønsker til fremtiden. Ønsker om et aktivt liv med uddannelse,  arbejde, familie, venner og interesser. Politikken indeholder derfor disse emner":

  • Arbejde og uddannelse
  • Inklusion
  • Teknologi
  • Sundhed

Hvis du ønsker at læse Vejle Kommunes Handicap Politik i sin fulde længde kan du skrive til os på lcb@vejle.dk