Med­arbejdere

På LæringsCenter Brejning finder du vores administration, som arbejder med at tilbyde kompetenceudvikling, målrettet special- og handicapområdet, senior-området og psykiatri-området. Du finder også vores konsulenter som varetager undervisning, supervision og rådgivning samt diverse udviklings-processer.

 • Trine Holm Erichsen

  Pædagogisk relationsdesigner ved Læringscenter Brejning, pædagog med efteruddannelse inden for designtænkning, projektledelse og facilitering.

  Send e-mail
  mobil 30 30 24 83
 • Jane Kragh Pedersen

  Kursussekretær

  Send e-mail
  mobil 21 33 96 40
 • Karen Nissen

  Pædagogisk konsulent, neuropædagog, coach, supervisor, pædagogisk vejleder og underviser ved LæringsCenter Brejning

  Send e-mail
  mobil 21 57 05 68
 • Anne Friis Thomsen

  Pædagogisk konsulent, neuropædagog, supervisor, pædagogisk vejleder, VISO-specialist og underviser ved LæringsCenter Brejning

  Send e-mail
  mobil 30 50 86 20
 • Charlotte Ankerstjerne

  Master i Positiv Psykologi, neuropædagog, Studio III instruktør, uddannelseskonsulent, supervisor, VISO-specialist og underviser ved LæringsCenter Brejning.

  Send e-mail
  mobil 21 33 96 38
 • Sofie Lodahl Bai

  Socialpædagogisk konsulent, neuropædagog, PD i specialpædagogik, Studio III instruktør, superviser og underviser ved LæringsCenter Brejning.

  Send e-mail
  mobil 20 28 47 69
 • Lotte Jepsen

  Udviklingskonsulent med fokus på ledelse, stor erfaring med projektledelse, ledersparring og som facilitator. Master i Velfærd, Mastermodul i HR og Diplommodul i ledelse.

  Send e-mail
  mobil 24 61 08 22
 • Marianne Masbøll

  Centerleder

  Send e-mail
  mobil 51 51 91 09

Marianne Maasbøl

Konstitueret leder for LæringsCenter Brejning og centerleder for Karriereværkstedet.

 

Charlotte Ankerstjerne

Charlotte underviser i blandt andet neuropædagogik og hun er med til løbende at udvikle vores kurser og uddannelser indenfor det neuropædagogiske område. Charlotte har udarbejdet "Neuropædagogisk Projekt, som er et neuropædagogisk screeningsmateriale til brug ved udarbejdelse af udviklingsbeskrivelser og neuropædagogiske udredninger.

Charlotte yder resultatskabende supervision til personalegrupper samt udarbejder neuropædagogiske udredninger og udviklingsbeskrivelser.

Charlotte har med baggrund i Studio III uddannelsen stor viden omkring forebyggelse af vold og low arousal.

Charlotte er VISO -specialist og har en særlig ekspertise i forhold til sager af særlig kompleks art.

 

Sofie Lodahl Bai

Sofie er ekspert på ADHD og autisme-området.
Med stor ekspertise underviser og rådgiver hun pårørende og fagpersonale omkring ADHD og autisme.
Sofies store ekspertviden og praksiserfaring betyder, at hun har stor succes med at hjælpe familier med børn med særlige behov og eller komplekse udfordringer.

Sofie har været med til at udvikle vores særlige forløb: "En god hverdag med autisme" og "En god hverdag med ADHD". Her rådgiver, støtter og vejleder hun familier til håndtering af hverdagens udfordringer  med bedre mestring og trivsel som mål.

 

Sofie har med baggrund i Studio III uddannelsen stor viden omkring forebyggelse af vold og low arousal.

Sofie yder også supervision til personalegrupper

 

Anne Friis Thomsen

Anne er ekspert på autisme-området.
Med stor ekspertise underviser og rådgiver hun pårørende og fagpersonale omkring autisme.
Anne har været med til at udvikle vores særlige forløb. "En god hverdag med autisme". Her rådgiver, støtter og vejleder hun familier til håndtering af hverdagens udfordringer - med bedre mestring og trivsel som mål.

Anne er VISO-specialist og har en særlig ekspertise i forhold til sager af særlig kompleks art.

Anne yder også supervision og udarbejder udviklingsbeskrivelser.

 

Karen Nissen

Karen har stor neuropædagogisk viden og indsigt og underviser på vores neuropædagogiske kurser og uddannelser samt leverer udviklingsbeskrivelser og neuropædagogiske udredninger.

Karen har derudover stor viden omkring udviklingshæmning og demens og holder oplæg, temadage og skræddersyede kurser omkring dette ud fra en neuropædagogisk tilgang.

Karen yder også supervision til personalegruppe og har en coach-uddannelse.

 

Trine Holm Erichsen

Trine er ekspert i projektledelse og facilitering af processer.
Trine har mange opgaver på bosteder, hvor hun bistår ledere og personalegruppe i planlægning og gennemførelse af større projekter samt sikrer implementeringen til praksis.
Trine er god til at stimulere og igangsætte kreative processer, hvor nye ideer skal skabes og føres ud i livet. Samtidig er hun dygtig til at skabe overblik og planer som holder.

Trine er ofte med til at planlægge de særligt skræddersyede forløb som vi løbende får bestillinger på. På baggrund af et eller flere møder med kunden, planlægger hun lige netop det kursus - eller udviklingsforløb som kunden efterspørger. Trine forstår at tage afsæt i jeres ideer og hjælpe jer med hvordan I kan gøre ideerne til virkelighed.

 

Lotte Jepsen

Lotte Jepsen har stor erfaring med projektledelse, ledersparring og som facilitator.
Lotte har mange opgaver på bosteder, hvor hun bistår ledere i håndtering af ledelsesmæssige opgaver og udfordringer.
Står du som leder med udfordringer eller opgaver, som du kunne ønske dig sparring på eller facilitering af, så kan du kontakte Lotte på lotje@vejle.dk

 

Som sagsbehandler kan du rette henvendelse til os på lcb@vejle.dk, med forespørgsel på forløb til familier med ADHD, autisme eller andre udfordringer med særligt behov for støtte og vejledning. Vi kan skræddersy forløb, som passer til den enkelte families udfordringer.