Lærings­Center Brej­ning

Læringscenter Brejning er Vejle Kommunes eget videns - og læringscenter. Læringscenteret er med til at kompetence- og kvalitets-sikre det specialiserede handicapområde i Vejle Kommune, så Vejle Kommune fortsat kan være helt i front.

Vi tilbyder

På LæringsCenter Brejning tilbyder vi en bred vifte af kursus- og læringsforløb - både til egne medarbejdere og andre kommuner. 

Målet er at skabe et praksisnært videns- og innovationsmiljø i eget regi for at kvalitetsudvikle det specialiserede handicapområde.  

Kurserne tager udgangspunkt i specialviden fra vores egne handicapcentre, som er botilbud med hvert sit speciale og aktivitetstilbud.

Udover kurserne i vores kursuskatalog er vi eksperter i at skræddersy kurser og udviklingsforløb til personalegrupper og ledere.
Et sådant forløb vil altid starte med et møde, hvor vi drøfter lige præcis jeres behov og hvordan vi kan lave et forløb som matcher lige præcis de udfordringer og eller opgaver I står med. Et
Skræddersyet forløb kan bestå af undervisning, supervision, rådgivning og vejledning - alt efter jeres behov.

I samarbejde med sagsbehandlere fra børneområdet, tilbyder vi også skræddersyede forløb til familier med børn med autisme, ADHD eller andre komplekse udfordringer. 

Vores konsulenter er eksperter i følgende:

 • Autisme
 • Neuropædagogik
 • ADHD
 • Udviklingshæmning
 • Positiv Psykologi
 • Udviklingshæmmede og demens
 • Neuropædagogik og demens
 • Rådgivning til forældre og familier med børn med autisme og ADHD
 • Supervision til personalegrupper med fokus på resultatskabende supervision
 • Rådgivning og supervision ved sager med særlige og komplekse udfordringer
 • Konflikthåndtering og  forebyggelse af vold med baggrund i low arousal
 • Studio III
 • LA2
 • Udarbejdelse af neuropædagogiske udredninger og udviklingsbeskrivelser
 • Projektledelse
 • Ledersparring og ledersupervision
 • Facilitering af processer
 • Designtænkning
 • VISO leverandør i et unikt firkløver i samarbejde med Bifrost, Postensvej, Spurvetoften og LæringsCenter Brejning. Du kan således kontakte LæringsCenter Brejning, når du står med en opgave, hvor du føler dig kørt fast og mangler hjælp til at se nye muligheder og løsninger. Vi har nemlig den nødvendige ekspertviden til at rådgive og finde muligheder i komplekse og udfordrende opgaver og sager.
Film om LæringsCenter Brejning
Jagtstuen
Undervisningslokale
Velfærdslab
Undervisnings - og mødelokale
Velfærdslab-loftet
Undervisningslokale
Cafeområde
Hvileplads i café-området på 1. sal