Pædago­gisk arbejds­markeds­uddannelse

Pædagogiske Arbejdsmarkeds-Uddannelser på LæringsCenter Brejning i samarbejde med UC SYD.

LæringsCenter Brejning og UC SYD har indgået et nyt samarbejde omkring pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser.

Aktuelt tilbydes uddannelsen "Neuropædagogik og mentalisering".
Den samlede uddannelse består af 3 moduler af hver 3 dages varighed.
Du kan vælge at tilmelde dig alle 3 moduler og dermed tage hele uddannelsen på i alt 9 dage.
Du kan også vælge at tilmelde dig lige det modul som passer bedst til dig.

 

Indhold på uddannelsen "Neuropædagogik og mentalisering"

Modul 1
48217 - Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

Efter uddannelsen kan deltageren med viden om neuropædagogik tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Deltageren lærer at kommunikere, iagttage og dokumentere med afsæt i et neuropædagogisk perspektiv, der tager højde for borgerens svingende funktionsniveau.

Uddannelsens varighed: 3 dage
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede med bachelor: 1.960,- kr.

Kurset afsluttes med en læringsopsamling og prøve.


Modul 2
48563 - Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

Efter endt uddannelse kan deltageren udvælge og anvende neuropædagogiske metoder, der fremmer den bedst mulige udvikling og trivsel hos borgeren. Deltageren får en viden om hvordan man kan være medskaber af trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læringen ud fra en neuropædagogisk tankegang. Deltageren kan reflektere og analysere egen rolles betydning i forhold til borgeren. Det er en fordel, at deltageren har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen "Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning" eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Uddannelsens varighed: 3 dage Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede med bachelor: 1.960,- kr.

Kurset afsluttes med en læringsopsamling og prøve.


Modul 3
48670 - Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

Efter uddannelsen kan deltageren anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med borgeren.
Uddannelsen giver deltageren indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb. Deltageren lærer at se bag om adfærden og at være opmærksom på egen rolle, samt betydningen af en varierende mentaliseringsevne.


Uddannelsens varighed: 3 dage
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede med bachelor: 1.960,- kr.
Kurset afsluttes med en læringsopsamling og prøve.

 

Praktiske oplysninger om de Pædagogiske Arbejdsmarkedsuddannelser


Gratis uddannelse og VEU godtgørelse:
Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er uden deltagerbetaling for målgruppen omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre faglærte med en erhvervsuddannelse.
Der kan søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Medarbejdere som har en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling - kursusafgift fremgår af oversigten.


Tilskud til befordring, kost og logi:
Hvis afstanden fra bopæl til uddannelsessted er mere end 24 km, gives der befordringstilskud. Man kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag.
Der gives tilskud til kost og logi såfremt deltageren på kurset har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur. Det samlede tilskud for kost og logi kan være op til 500 kroner pr. overnatning.


Forplejning på uddannelsesforløbet:
Der er fuld dagsforplejning til en pris af 200,- kr. pr. dag.
Dette betales af arbejdsgiveren.

Målgruppe:
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter samt pædagogiske medarbejdere på området for fysisk og psykisk handicap.

Yderligere oplysninger eller spørgsmål:

Har I yderligere spørgsmål til de pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er I velkomne til at kontakte UC SYD, Campus Esbjerg:

Faglig leder
Lene Krongaard Petersen
lkrp@ucsyd.dk
7266 3056

Studieadministrativ medarbejder:
Hanne Gerhardt
hger@ucsyd.dk
72663144

 

Tilmelding

Tilmelding på: www.efteruddannelse.dk

Indsæt kviknummeret i søgefeltet, herefter kan du tilmelde dig.


48217 - Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
Uddannelsens varighed: 22,2 timer
d. 3.5+10.5+17.5.2021
Daglig mødetid: kl. 08.00-15.24
Kviknr.: 56142348217-0121
Tilmeldingsfrist: 7.4.2021

Undervisningen foregår på: Læringscenter Brejning Borgergade 19, Brejning 7080 Børkop

48670 - Mentalisering i omsorgs-og relationsarbejdet
Uddannelsens varighed: 22,2 timer
d. 25.5 +1.6+8.6.2021
Daglig mødetid: kl. 08.00-15.24
Kviknr.: 56142348670-0121
Tilmeldingsfrist: 26.4.2021

Undervisningen foregår på Læringscenter Brejning Borgergade 19, Brejning 7080 Børkop

48563 - Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Uddannelsens varighed: 22,2 timer
d. 14.6+21.6+28.6
Daglig mødetid: kl. 08.00-15.24
Kviknr.: 56142348563-0121
Tilmeldingsfrist: 17.5.2021

Undervisningen foregår på: Læringscenter Brejning Borgergade 19, Brejning 7080 Børkop