Neuropædagogiske kurser

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser, intro til neuropædagogik og neuropædagogik og demens

Som noget helt nyt har vi indgået et samarbejde med UC Syd omkring
en ny neuropædagogisk efteruddannelse som
Pædagogisk Arbejdsmarkedsuddannelse. 

Denne nye neuropædagogiske efteruddannelse "Neuropædagogik og mentalisering som Pædagogisk arbejdsmarkedsuddannelse" erstatter vores tidligere neuropædagogiske uddannelse.


Praktisk information om Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Gratis uddannelse og VEU godtgørelse
Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er uden deltagerbetaling for målgruppen omsorgs- og
pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre faglærte med en erhvervsuddannelse.
Der kan søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Medarbejdere som har en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling.

Den samlede uddannelse "Neuropædagogik og Mentalisering" består af 9 kursusdage med følgende moduler:

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning (3 dage)

Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde (3 dage)

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet (3 dage)

Som deltager kan du vælge at tage hele den samlede uddannelse på 9 kursusdage,  eller du kan vælge at deltage i det modul som er aktuelt for dig og din arbejdsplads.

Øvrige neuropædagogiske kurser

Udover neuropædagogisk efteruddannelse som Pædagogisk arbejdsmarkedsuddannelse tilbyder vi følgende neuropædagogiske kurser:

Introduktion til neuropædagogik

Udviklingshæmning og demens

Neuropædagogisk temadag med besøg af Bo Hejlskov Elvén

 

For mere information herom kan du kontakte os på lcb@vejle.dk