Neuro­pædagogik og demens

Praksisnær neuropædagogik for plejepersonale på seniorområdet, der arbejder med borgere med demens.

Står du dagligt med store udfordringer i arbejdet med yngre og ældre mennesker med demens?

Oplever du, at de har brug for en anden tilgang end andre borgere i plejesektoren?

Føler du dig udfordret, når:

Borgeren er aggressiv og/eller udadreagerende ?

Borgeren siger det samme igen og igen ?

Borgeren hele tiden vandrer og ikke kan finde ro?

Borgeren opleves som grænseoverskridende?

Borgeren følger efter dig hele tiden?

Borgeren afviser at modtage hjælp eller har anden udfordrende adfærd?

 

På kursusdagen tager vi udgangspunkt i cases fra din hverdag, og vi går bag om borgerens adfærd og handlemønstre.
Du får en introduktion til den neuropædagogiske tænkning og herunder den tredelte hjerne.
Hvad er det, der rent faktisk sker, når sanserne ikke længere interagerer med hinanden - og man ikke længere forstår de mentale processer, der foregår omkring én?

Ældre med demens har anderledes forudsætninger for at opfatte verden, på grund af deres degenerative sygdom. Derfor er vi i højere grad nødt til at tænke trygheds- og sikkerhedsaspektet, samt kompensationsstrategier ind.

Du introduceres til Low arousal tilgangen, og du får brugbare ”værktøjer” med hjem i bagagen.

Kursusdagen er inkl. forplejning og materialer.
Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.