Links

Vi har lavet en oversigt med links til hjemmesider, som kunne være relevant for dig, som er interesseret i LæringsCenter Brejning

Foreninger:

Tidsskrifter:

 • Nyt om epilepsi - tidsskrifter: www.epilepsi.dk
 • Internationalt tidsskrift om udviklingshæmmede: JIDR
  (Journal of Intellectual Disability Research)
 • Center for Oligofrenipsykiatri - består af Oligofreniklinikken og af Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.
  www.oligo.dk  (udgiver også tidskriftet ViPU Viden)

Faglige netværk:

 • Socialt Leder Forum - en landsdækkende forening for bo-, samværs-, og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede repræsenteret ved lederen af
  tilbuddet: www.socialtlederforum.dk
 • Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk

Lovstof:

Andre offentlige myndigheder og instanser: