Sundhed

Grundkursus omkring sundhed

Med udgangspunkt i KRAM faktorerne vil du opnå grundlæggende viden omkring sundhed, samt indsigt i KRAM faktorernes betydning 
for de sociale relationer.

Du vil opnå kendskab til hvilke sundhedsfaglige observationer, der er relevante at have fokus på i forhold til lægekontakt ved forskellige sygdomsbilleder.

Du vil også få hygiejnekendskab samt vejledning i sundhedsfremme for at hindre tryksår.

Sidst men ikke mindst, vil du med eksempler få indsigt i, hvor ofte pædagogisk personale og det pædagogiske arbejde er dybt forankret i sundhedsloven.