Studio III - Low Arousal

LæringsCenter Brejning tilbyder praksisnære kursusforløb omkring low arousal, konflikthåndtering og forebyggelse af vold.

LæringsCenter Brejnings konsulenter er faciliterede Studio III instruktører og kan undervise og rådgive omkring konflikthåndtering og forebyggelse af vold.

Vi kan skræddersy forløb som tilpasses lige præcis jeres ønske og målgruppe.
Måske I ønsker det fulde Studio III forløb med tilhørende Studio III bevis eller måske I blot ønsker et dagskursus med fokus på konflikthåndtering og forebyggelse af vold.
Det kan også være I er mere interesserede i supervision omkring en aktuel udfordring I står med som persoalegruppe i jeres arbejde med konflikthåndtering og forebyggelse af vold udadreagerende adfærd.
Særlig for alle vores skræddersyede forløb er, at de er praksisnære og direkte kan implementeres i den pædagogiske praksis.
Ønskes et særligt tilrettelagt forløb kan vi kontaktes på lcb@vejle.dk for nærmere information og aftale om et møde.

 

Hvad er Studio III ?

Studio lll er grundlagt i England af professor Andy McDonell.
Siden 1992 har det forskningsbaserede undervisningsprogram været benyttet til samarbejdet med børn og voksne med diagnoser som udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse og ADHD, samt i psykiatrien og på seniorområdet i forbindelse med demens sygdomme.

Hvad lærer du på et Studie III kursus ved LæringsCenter Brejning ?

Et kursus i Studio III på LæringsCenter Brejning er specielt, fordi vi prioriterer at kurset er praksisnært og kan omsættes og implementeres til praksis. 

Ved implementering til praksis vil et kursus i Studio III ved LæringsCenter Brejning, medvirke til at  forebygge og reducere mængden af episoder med fastholdelser og voldsom adfærd.  Kurset forebygger dermed også stress og forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Gennem et Studio III kursus på LæringsCenter Brejning vil du opnå:

  • nye redskaber og færdigheder til at forebygge og håndtere bekymrende og konfliktfyldt adfærd

  • indsigt i egen rolle i situationer med konflikter og bekymringer så du gennem egen adfærd kan forebygge og reducere bekymrende og konfliktfyldt adærd

  • indsigt i hvordan du gemmen små justeringer som fx. kravtilpasning kan mindske og forebygge konflikter og bekymrende adfærd

  • kendskab til low arousal tilgangen og hvordan tilgangen anvendes i praksis

  • indsigt i stress forståelse og hvordan du håndterer egen og andres stress og derved forebygger og mindsker konflikter 

  • træning i frigørelsesgreb 

 

Hvem henvender vores Studio III kurser sig til ?

Medarbejdere ansat ved Vejle Kommune,  som samarbejder med borgere med konfliktfyldt eller voldsom adfærd.
Medarbejdere ansat ved Vejle Kommune som ønsker at sætte fokus på forebyggelse af vold og konflikter og fremme af trivsel.

 

Hvem er underviserne på vores Studio III kurser ?

Kurserne forestås af vores 2 certificerede studio lll trænere,  Sofie Lodahl Bai og Charlotte Ankerstjerne.