Scan How

Kursus i brugen af Scan How

LæringsCenter Brejning tilbyder i samarbejde med "Scan How", undervisning i brugen af dette unikke system.

”Scan How” er en app som kan bringe større selvstændighed og livskvalitet ind i hverdagen for mennesker med autisme (ASF), ADHD, Alzheimers eller andre kognitive forstyrrelser.

”Scan How” er et unikt hjælpemiddel hvor fagpersoner og forældre nemt og hurtigt kan lave arbejdsgange eller socialhistorier med billede, tekst, video og lyd. Man kan også printe en QR-kode direkte fra app'en, som linker til den visuelle arbejdsgang, der er blevet oprettet.

Med "Scan How" kan rigtig meget lade sig gøre. Der er her skabt mulighed for, at alle kan tænke ud af boksen, og bruge "Scan How" der hvor det giver mening.
Alle former for kognitive udfordringer kan nemlig have gavn af "Scan How", da arbejdsgangene ikke er forud defineret i app'en, og derfor kan laves til alle tænkelige behov.

Efter endt undervisningsforløb er kursisterne i stand til at anvende app’en ”Scan How” og har de tekniske færdigheder det kræver.
Der vil desuden være et fokus rettet på, hvordan ”Scan How” kan tænkes ind i hverdagen, og hvordan de enkelte arbejdsgange kan optimeres således at der skabes udvikling og læring hos den enkelte.

Underviserne ved Læringscenter Brejning har stor erfaring i arbejdet visualisering og arbejdet med at fremme det selvstændige liv, og dermed indgående kendskab til de behov personer med handicaps ofte står med.