Problem­skabende adfærd

Temadag med fokus på problemskabende adfærd. Rettet mod psykiatriområdet, ældreområdet, børneområdet og handicapområdet

"Mennesker der kan opføre sig ordentligt - gør det! "

På denne temadag vil Bo Hejlskov Elvén sætte fokus, hvad vi som medarbejdere kan gøre, for at sikre effektive metoder til de sværeste pædagogiske situationer samt hvordan vi kan se bag om den problemskabende adfærd.

Foredraget tager afsæt i Bo Hejlskovs populære bøger indenfor området;
"Adfærdsproblemer i skolen"
"Adfærdsproblemer i ældreområdet"
"Adfærdsproblemer i psykiatrien"
"Problemskabende adfærd ved udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser"

Bo Hejlskov Elvén er autoriseret psykolog og foredragsholder, og arbejder med rådgivning af problemskabende adfærd.

Bo Hejlskovs arbejde tager afsæt i neuropsykologi, stressforskning og affektteori, herunder low arousal tilgangen.