Per­son­lig­heds­for­styr­rel­ser

Kursusdag om borgere med relationsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser og deres indvirkning på medarbejderen.

Mange borgere med udviklingsmæssige kognitive vanskeligheder fremstår også med problemer af personlighedsmæssig karakter.
Det kan være problematikker i de følelsesmæssige relationer til mennesker, de er i samspil med. Der kan forekomme problemer med empatiforstyrrelse og en personlighedsmæssig ustabil konstitution.

Kurset beskriver, hvilke primitive forsvarsmekanismer der kan være til stede hos personer med disse sammensatte problemstillinger.

Overordnet handler kurset om:
• Tilknytningsforstyrrelse, (Attachment disorder).
• Den borderline lignende personlighedsforstyrrelse. (Emotionel ustabil personlighedsstruktur).
• Emotionel kompetence som forudsætning for motivation.
• De nødvendige pædagogiske værktøjer.

Kurset vil indeholde udviklingspsykologiske forklaringer på disse tilstande samt en beskrivelse af, hvad man som medarbejdergruppe kan gøre for at arbejde med disse personligt overskridende handlinger, som borgerne kan fremstå med.
Arbejdet med disse problematikker kræver åbenhed hos den enkelte pædagog og i det samlede medarbejderteam. Det er derfor nødvendigt at se på, hvordan disse processer kan ramme den enkelte pædagog, og hvilke strategier man kan gøre brug af for at undgå det. Det indebærer bl.a. en villighed til, på kursusdagen, at fremlægge egne oplevelser.