Nænsom voldsforebyggelse

Kursus omkring hvordan du håndterer udad reagerende adfærd.

Arbejder du med borgere med udadreagerende  adfærd, og har du brug for viden og redskaber til, hvordan du håndterer adfærden på en måde hvor du tager vare på både dig selv og borgeren.

Med dette kursus i "Nænsom Voldsforebyggelse" bliver du klædt på til opgaven.

Kurset er et praksisnært kursus og undervisningen vil bestå af en kombination af oplæg, analyse af konkrete oplevelser, debat i forum, praktiske øvelser og individuelle refleksionsopgaver.