Low arousal i praksis

Temadag i forsamlingshuset med Trine Uhrskov med fokus på Low Arousal i praksis - Borgerinddragelse og Recovery.

Forebyggelse af vold på botilbud har været på den politiske og pædagogiske dagsorden de sidste mange år. Borgerinddragelse er i den forbindelse en de mest oversete, men ikke desto mindre mest centrale og afgørende faktorer, hvis du som fagperson skal lykkes med en forebyggende indsats.

Formålet med denne temadag er derfor at give dig en introduktion til metoden Low Arousal, der er en ikke-konfronterende tilgang til voldsom adfærd, der fokuserer på at søge fredelige løsninger med borgeren i centrum og i kontrol.
Metoden kan hjælpe til at reducere omfanget af truende og voldsom adfærd på botilbud - og i forlængelse heraf mindske brugen af magtanvendelser.
Vi giver dig et indblik i en række konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelsessituationer.

Low Arousal-tilgangen har med stor succes været anvendt i et projekt for Socialstyrelsen om forebyggelse af vold på socialpsykiatriske botilbud. Trine vil på dagen dele ud af sine erfaringer med metoden og samtidig præsentere de konkrete materialer, der er udarbejdet til projektet for Socialstyrelsen. Du får udleveret manualen til metoden Low Arousal Sopra, som indeholder seks redskaber: tre redskaber som tager udgangspunkt i det fagprofessionelle perspektiv: Trivselsplan, Tryghedsplan og Læringsplan for fagprofessionelle, samt tre redskaber, der tager udgangspunkt i borgerperspektivet: Min Trivselsplan, Min Tryghedsplan og Min Læringsplan.

Low Arousal Sopra bliver anvendt i samarbejdet mellem unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer, og de fagprofessionelle, som arbejder med dem. Low Arousal Sopra kan også anvendes i samarbejdet med unge og voksne med udviklingshæmning, men her er det nødvendigt at supplere med andre visuelt understøttede samtaleredskaber. Materialet bliver brugt i mange forskellige sammenhænge og typer af tilbud.

Vi glæder os til at se dig til en temadag, hvor både forebyggelse, håndtering og læring af kritiske episoder med vold og trusler er i fokus.