KRAP

Kurser i Kognitiv Ressource fokuseret og Anerkendende pædagogik

Læringscenter Brejning tilbyder, i samarbejde med PsykologCentret Viborg-Skive, løbende kurser og uddannelse i KRAP.

Vi tilbyder aktuelt en KRAP uddannelse, for fagfolk der arbejder med mennesker med autisme. Uddannelsen består af 8 kursusdage, 4 netværksdage, opgaveskrivning og 1 fremlæggelsesdag.

Vi tilbyder også et 7 dages KRAP kursus, hvor kursisterne tilegner sig den nødvendige viden og de nødvendige værktøjer til at kunne arbejde med KRAP som udgangspunkt i deres daglige samarbejde med borgere.

For dig som allerede kender til KRAP tilbyder vi en workshop hvor du får mulighed for at gå i dybden med arbejdet med KRAP redskaberne med udgangspunkt i en borger du arbejder med.

Beskrivelse af KRAP uddannelsen:
Det giver resultater at tage udgangspunkt i dét, der virker. Denne erkendelse, er sammen med den kognitive tilgang, udgangspunktet for KRAP. KRAP er et integreret system, med afsæt i praksis og udvikling af praksis.

Hensigten med KRAP er at støtte kursisterne i at få bedre forståelse for de mennesker, de til dagligt arbejder med, samt bibringe borgerne en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer - og samtidig erkende, at der også kan være tale om særlige udfordringer og behov i de menneskelige grundvilkår.

Et andet vigtigt element er det kognitive afsæt – altså at tænkningen er central, og at forandringer ofte involverer både personalets egen-tænkning, og tænkningen hos de berørte personer. Der vil derfor blive arbejdet med egne tanker og kompetencer og uddannelsen stiller krav om aktiv medvirken og ønske om at reflektere over egen praksis, med henblik på også at kunne støtte de mennesker vi arbejder med, til de nødvendige forandringer.

Når vi taler om udvikling vil KRAP fjerne fokus fra ”det, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller befordrer udvikling – altså hvilke kompetencer skal læres og hvilke færdigheder og forståelser skal udvikles.
Det er vigtigt at forstå, at et ressource-syn ikke forhindrer os i at se på menneskets grundvilkår som de er – altså ikke at benægte, at der også kan være tale om svære udfordringer og særlige behov. Det er faktisk ikke særligt anerkendende at lukke øjnene for et menneskes behov!

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressource-fokuserede menneske- og behandlingssyn. Vi er desuden inspirerede af en række andre teoridannelser; hvilke det drejer sig om kan du læse mere om på vores hjemmeside:www.krap.com

Beskrivelse af 7-dages KRAP kursus:

Det giver resultater at tage udgangspunkt i dét, der virker. Denne erkendelse, er udgangspunktet for KRAP.

KRAP er et forholdsvis nyt, integreret system, som udspringer af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er at få konkrete værktøjer i form af indsigter, redskaber og metoder, der sikrer, at vi i praksis kan arbejde udviklingsorienteret ud fra et anerkendende og ressource-fokuseret syn.

Når vi i KRAP taler om udvikling, vil vi fjerne fokus fra ”dét, der er galt” og i stedet sætte fokus på dét, som igangsætter eller befordrer udvikling og trivsel. Hvilke kompetencer skal læres, og hvilke færdigheder og forståelser skal udvikles, og hvordan kan vi som professionelle bidrage til den positive proces.
KRAP er – sagt på en anden måde - et kludetæppe, bestående af forskellige elementer. De vigtigste elementer er det kognitive, det ressourcefokuserede, det anerkendende, forståelsen og metoderne i at udvikle færdigheder, samt idéerne om mestring og mestringsstrategier. I hvert delelement er der indlejret en hel række værktøjer, metoder og forståelser, som brugeren af KRAP derfor får i sin værktøjskasse.                             

Det er vigtigt at forstå, at et ressource-syn ikke forhindrer os i at se på menneskets grundvilkår som de er – altså ikke at benægte, at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov, som har betydning i forhold til det enkelte menneskes udvikling. Det kognitive er centralt, forandringer involverer ofte refleksion over både tanke og handling hos de involverede – altså både borger, pårørende og professionelle.

Der vil blive arbejdet med egne tanker og kompetencer, og uddannelsen stiller derfor krav om aktiv medvirken og ønske om at reflektere over og udvikle egen praksis.

 

 N.B. Det anbefales at man deltager i KRAP kurserne sammen med en kollega, idet udbyttet højnes, når man har mulighed for at drøfte konkrete cases med kolleger, der arbejder med samme målgruppe, som man selv gør.