Neuro­pædagogisk kursus, 10 dage

Nyt praksisnært neuropædagogisk kursus bestående af 10 kursusdage, heraf 6 undervisningsdage, 3 netværksdage og 1 fremlæggelsesdag.

Neuropædagogisk kursus

- for dig som arbejder med mennesker med udviklingsforstyrrelser

Læringscenter Brejning har sammensat et nyt neuropædagogisk kursusforløb. Kurset består af 6 undervisningsdage, 3 netværksdage med konsulentbistand og 1 fremlæggelsesdag som afslutning.

På kurset får du indsigt i den nyeste viden på området og du bliver klædt på til at forstå adfærd ud fra et neuropædagogisk perspektiv.
Du kommer på netværksdagene til at arbejde med opgaver omkring en udvalgt borger, som du selv har valgt. Som afslutning på forløbet skal netværksgrupperne fremlægge deres arbejde for hinanden, for på den måde at lære af hinanden. 

Indhold på undervisnings- og netværksdage:

Dag 1-3, undervisning:

 • Den neuropædagogiske tænkemåde
 • Handicapbegreb og neuroanatomi
 • Sanseintegration
 • Neurokemi / neuropsykologi
 • Neuropsykologi i en positiv psykologisk forståelsesramme
 • Motivation
 • Self Determination Theory
 • Social kognition og relationer
 • Lave netværksgrupper

Undervisere: Charlotte Ankerstjerne og Karen Nissen

 

Dag 4- netværksdag:

Der arbejdes i netværksgrupperne på Læringscenter Brejning. Fra kl. 9-10 og igen fra kl. 14-15 er der sparring/ rådgivning ved konsulent og underviser Charlotte Ankerstjerne.
På denne netværksdag skal der arbejdes med en udvalgt borger omkring følgende:

 • Indsamle data
 • Udarbejde netværkskort
 • Udarbejde sanseprofil

   

Dag 5, undervisning:

 • Udviklingspsykologi
 • Udviklingspsykologi og nærmeste zone for udvikling
 • Hukommelse
 • Sproget

Underviser: Karen Nissen

Dag 6, undervisning:

 • Positive emotioner
 • Styrkespotting

Underviser: Charlotte Ankerstjerne

 

Dag 7, netværksdag:

Der arbejdes i netværksgrupperne på Læringscenter Brejning. Fra kl. 9-10 og igen fra kl. 14-15 vil der være sparring/ rådgivning ved konsulent og underviser Charlotte Ankerstjerne. På denne netværksdag skal der arbejdes med følgende omkring en udvalgt borger:

 • Forudsætningsanalyse
 • Emotioner
 • Styrkespotting

Dag 8, undervisning

 • Psykisk sårbarhed og stress
 • Low arousal

Underviser: Sofie Lodahl Bai

Dag 9, netværksdag:

Der arbejdes i netværksgrupperne på Læringscenter Brejning. Fra kl. 9-10 og igen fra kl. 14-15 vil der være sparring/ rådgivning ved underviseren. På denne netværksdag skal der arbejdes med at udarbejde en stress profil på   en udvalgt borger.

Dag 10, fremlæggelsesdag:

Netværksgrupperne skal fremlægge deres arbejde fra netværksdagene for resten af holdet samt egne ledere, som inviteres til denne dag.

Underviser: Charlotte Ankerstjerne

 

Datoer for kurset i 2020 kommer snart. Følg med her eller på Facebook, hvor vi vil offentliggøre nye datoer så snart de er på plads.