Neuro­pædagogik og demens

Forstå den demente - kurser for personale og pårørende

 

Kursus for personale og pårørende

 

Står du dagligt med store udfordringer i arbejdet med yngre og ældre mennesker med demens?

Oplever du, at de har brug for en anden tilgang end andre borgere i plejesektoren?

Føler du dig udfordret, når:

  • Personen er aggressiv og/eller udadreagerende ?
  • Personen siger det samme igen og igen ?
  • Personen hele tiden vandrer og ikke kan finde ro?
  • Personen opleves som grænseoverskridende?
  • Personen følger efter dig hele tiden?
  • Personen afviser at modtage hjælp eller har anden udfordrende adfærd?
  • Personen har ændret personlighed - og er måske aggressiv eller passiv?
  • Personen er meget rastløs og vender rundt på dag og nat?
  • Personen ikke længere kan udføre dagligdags-opgaver eller deltage i en samtale?

På kurset tager vi udgangspunkt i cases fra din hverdag, og vi går bag om borgerens adfærd og handlemønstre.

Du får en introduktion til den neuropædagogiske tænkning og hvordan demens kan forstås ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme.
Du introduceres til low arousal tilgangen som en måde at håndtere udfordrende adfærd på.

Ved interesse for et kursus som ovenfor til en personale gruppe eller en pårørende gruppe, da kontakt os på lcb@vejle.dk.