Neuro­pædagogik og demens

Forstå den demente - kurser for personale og pårørende

Vi tilbyder kurser omkring neuropædagogik og demens til både personale og pårørende.

 

Kursus for plejepersonale om neuropædagogik og demens:

Praksisnær neuropædagogik for plejepersonale på ældreområdet.

Står du dagligt med store udfordringer i arbejdet med yngre og ældre mennesker med demens?

Oplever du, at de har brug for en anden tilgang end andre borgere i plejesektoren?

Føler du dig udfordret, når:

  • Borgeren er aggressiv og/eller udadreagerende ?
  • Borgeren siger det samme igen og igen ?
  • Borgeren hele tiden vandrer og ikke kan finde ro?
  • Borgeren opleves som grænseoverskridende?
  • Borgeren følger efter dig hele tiden?
  • Borgeren afviser at modtage hjælp eller har anden udfordrende adfærd?

På kurset tager vi udgangspunkt i cases fra din hverdag, og vi går bag om borgerens adfærd og handlemønstre.

Du får en introduktion til den neuropædagogiske tænkning og herunder den tredelte hjerne.
Hvad er det, der rent faktisk sker, når sanserne ikke længere interagerer med hinanden - og man ikke længere forstår de mentale processer, der foregår omkring én? Du introduceres til Low arousal tilgangen, og du får brugbare ”værktøjer” med hjem i bagagen.

Kursusdagen er inkl. forplejning og materialer.

 

Særligt for dig som er pårørende til en demensramt!

Vi tilbyder også kurser om demens til pårørende.

Måske står du dagligt i store udfordringer i familien med en pårørende med demens?

Måske har du det meget tæt inde på livet som ægtefælle, barn eller ven til en demensramt. Eller måske ønsker du at støtte en i dit netværk, som står i udfordringerne.

 

Til dig som er pårørende tilbyder vi et 3-timers kursus som sætter fokus på:

  • Hvad  sker der i hjernen ved demens, og hvilken betydning har det for adfærden hos den demensramte?

På kurset går vi således bag om adfærden og får en større forståelse for, hvad der sker i den dementes ændrede kognitive og emotionelle forudsætninger i hjernen.
Når vi forstår, hvad der ligger bag en adfærd, kan vi nemlig bedre agere og hjælpe den demente i hverdagen.

Vi kigger blandt andet på, hvad der sker i hjernen når:

  • Personen med demens viser en helt anden personlighed end tidligere - måske ved at være aggressiv og udad reagerende eller passiv
  • Personen med demens er blevet meget rastløs, ikke kan koncentrere sig om noget og vender rundt på dag og nat
  • Personen med demens ikke længere kan udføre en opgave eller deltage i en dialog.

På kurset er du også velkommen til at byde ind med de udfordringer, som lige netop du/ I står i.

Ved interesse for et pårørendekursus, kan du kontakte os på lcb@vejle.dk.

 

Underviser på begge kurser er pædagogisk konsulent Karen Nissen.