Kursus i udviklings­beskrivelser

Er du uddannet pædagog?


Kommer du nogle gange til kort, i forhold til, hvilke krav borgeren du samarbejder med, kan honorere?

Så har LæringsCenter Brejning løsningen til dig med dette kursus i at udarbejde udviklingsbeskrivelser.

Vi ved godt at det biologiske og det psykologiske ur ikke følges ad hos vore udviklingshæmmede medborgere. Ofte betyder den mentale retardering, manglen på stimulation osv., at borgeren er gået i stå i deres udvikling på trin, som vi ellers kun ser forbigående hos neurotypiske børn.

Vi vil bruge kursusdagen til at få indblik i de for pædagoger brugbare tests og ikke mindst arbejde med udviklingsbeskrivelse i praksis. Vi vil undervejs være opmærksomme på hvordan vi i dag tænker miljø orienteret og ikke mindst have fokus på, at undgå at lave fejl i vurderingerne.

Deltagerne vil få viden om og arbejde med udviklingsprofil og beskrivelser. Vi vil ligeledes arbejde med nærmeste udviklingszone som et depot, hvorfra man kan hente inspiration i det daglige pædagogiske arbejde, og ikke mindst til brug ved udarbejdelse af nye indsatser. Alt i alt en kursusdag hvor deltagerne selv får lov at arbejde i forhold til netop den borger de samarbejder med.

Hvis du har interesse i kurset, kan du kontakte os på lcb@vejle for mere information.