Børst din hjerne af - workshop

Kursus og workshop med udarbejdelse af screeningsmateriale på udvalgt borger. Bliv klædt på til at arbejde med neuropædagogik i praksis og kom hjem med den nyeste screening.

Kurset henvender sig til dig som har en neuropædagogisk uddannelse. Måske er det længe siden du har taget den. Måske er den ny, men er ikke blevet brugt så meget - eller måske har flere på afdelingen været af sted på neuropædagogisk efteruddannelse, og har brug for en fælles referenceramme - et fælles fundament for at kunne arbejde videre med den neuropædagogiske tankegang sammen.

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig som har en neuropædagogisk uddannelse.

Måske er det længe siden du har taget den.
Måske er din uddannelse ny, men er ikke blevet brugt så meget.
Eller måske har flere på afdelingen været af sted på neuropædagogisk efteruddannelse, og I har brug for en fælles referenceramme og et fælles fundament, for at kunne arbejde videre med den neuropædagogiske tankegang sammen.

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er "Børst din hjerne af- workshop" det helt rette kursus for dig, idet det vil bidrage til, at du og dine kollegaer får mod på at arbejde med neuropædagogik i praksis.
Samtidig kommer du også hjem med den nyeste screening.

Indhold:

Vi tager udgangspunkt i Macleans fremstilling af den tredelte hjerne.
Vi arbejder med screeningsmaterialet begge dage.
Du arbejder omkring en specifik borger, gerne hvis muligt med kollegaer fra samme arbejdsplads. Under hvert delelement i screeningen som eksempelvis opmærksomhed og eksekutive funktioner genopfrisker vi vores viden.

Vi gennemgår interventionsprincipper for hvert funktionelt system.

Efter endt kursus, er du således klar til at samarbejde med kolleger med såvel den "gamle” som den ”nye” neuropædagogiske uddannelse.

Forberedelse:

Du skal udvælge en borger, som du ønsker at arbejde omkring på kurset. Som forberedelse til kurset, skal du udarbejde en udviklingsprofil på den pågældende borger. Denne udviklingsprofil skal du medbringe til første kursus dag.

Hvis du ikke har materialet til udarbejdelse af udviklingsprofilen, kan du finde den både i bogform og digitalt.

Den kan købes på www.dpf.dk:  ”Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse- voksne (og børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne