Praksis­nær autisme­forståelse

Særligt kursus udviklet af LæringsCenter Brejning, for dig som arbejder med mennesker med autisme-spektrum-forstyrrelser med højt funktionsniveau

Vi har udviklet et særligt kursus, for dig som arbejder med mennesker med autisme-spektrum-forstyrrelser.


På  kurset vil du få en grundlæggende og dybdegående indsigt og viden om autisme.

Du vil desuden få præsenteret virksomme redskaber og metoder, som kan anvendes i din daglig praksis.

På kurset lærer du om:

  • Grundlæggende forståelse for autisme

  • Eksekutive funktioner

  • Sanseintegration

  • Stress, stressreduktion og low arousal

  • Kormorbide lidelser

  • Metoder og redskaber i arbejdet

Kurset består af 4 moduler fordelt på 4 dage. Der vil være mindre hjemmeopgaver mellem hvert modul.

 

Målgruppe:

Kurset er for dig som arbejder med mennesker med autismespektre forstyrrelser med højt funktions-niveau og som gerne vil have ny viden og ny inspiration på området.

 Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig på nedenstående link.