Praksis­nær autisme­forståelse

Kurset for dig som arbejder med mennesker med autisme spektrum forstyrrelser med højt funktionsniveau og som gerne vil have viden og ny inspiration på området.

Med kurset ’Praksisnær autismeforståelse’ vil du få en grundlæggende og dybdegående indsigt og viden som med fordel kan anvendes i forhold til den betydningsfulde autismeforståelse i daglig praksis. På kurset vil du desuden få præsenteret virksomme redskaber og metoder som kan anvendes i din daglig praksis.

Kurset vil bl.a. have fokus på følgende emner:

  • Grundlæggende forståelse for autisme

  • Eksekutive funktioner

  • Sanseintegration

  • Stress, stressreduktion og low arousel

  • Kormorbide lidelser

  • Metoder og redskaber i arbejdet

Kurset består af 4 moduler med mindre hjemmeopgaver mellem hvert modul.

 

Målgruppe:

Kurset er for dig som arbejder med mennesker med autismespektre forstyrrelser med højt funktionsniveau og som gerne vil have viden og ny inspiration på området.

 Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig på nedenstående link.