KRAP, krop, sanser og autisme

2-dages kursus om krop, sanser og autisme med udgangspunkt i KRAP.

Sanserne har stor indflydelse på dagligdagen for rigtig mange mennesker med autisme.
Sanserne har betydning for, hvordan verden opleves og hvordan man reagerer på eksempelvis lys, lyde og berøring.Sansebearbejdning kan for mennesker med autisme give store udfordringer og samtidig bidrage til den enkeltes helt unikke personlighed.

Når vi ønsker at sikre trivsel og udvikling hos mennesker med autisme, må vi derfor starte med at forstå, hvilke udfordringer der kan ligge ift. sansebearbejdning og autisme.

Indsigt i krop og sanser kan klæde os på til at forstå:

  • Hvorfor det er så svært at klare bad, hårvask og at få klippet negle
  • Hvad det er, der gør, at det kan være forbundet med stort ubehag at være sammen med mange mennesker
  • Hvorfor berøring kan føles meget ubehageligt
  • Hvorfor lyde opleves som larm
  • Hvorfor det er så svært at sidde helt stille
  • Hvordan madvaner påvirkes af sansebearbejdningen af lugte, konsistens, temperaturer og smag.

 

Indhold på kurset

På dette 2-dages kursus vil du tilegne dig:

  • Viden om sansebearbejdning og sansemotorisk udvikling for mennesket med autisme
  • Forståelse af sanseforstyrrelser og dets betydning i hverdagslivet.
  • Strategier til at imødekomme udfordringer med sansebearbejdning ved hjælp af konkrete tiltag og redskaber, herunder indretning af de fysiske omgivelser, tilrettelæggelse af aktiviteter og strategier i løbet af dagen, som kan stimulere samt berolige sansesystemet.

Der vil blive inddraget KRAP-redskaber undervejs og der vil blive mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige kursusdeltagere.

Kurset er fordelt på 2 dage med 3 uger imellem de enkelte dage. Det giver mulighed for, at du kan indhente erfaringer med brug af den viden og de redskaber, som du har tilegnet dig på den første undervisningsdag.

På den anden undervisningsdag, bliver der sat fokus på de muligheder du som fagperson har, for at imødekomme aktuelle udfordringer og tilgodese aktuelle behov, hos de mennesker du arbejder med. Her vil du kunne tage udgangspunkt i dine indhentede erfaringer og dermed få mulighed for at omsætte viden om strategier til konkrete og praksisnære ideer. 
   

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner (pædagoger, lærere, ergoterapeuter og fysioterapeuter, motorikinstruktører), der arbejder med mennesker, der er udfordrede inden for autismespektret.
Kurset er henvendt til dig, der har interesse i at inddrage viden om det sansemæssige i din pædagogiske praksis.
Det kan være en fordel, at man deltager på kurset sammen med en kollega, idet udbyttet højnes, når man har mulighed for at drøfte og tage udgangspunkt i konkrete cases.

Underviser
Susanne Agger, Ergoterapeut og pædagogisk konsulent i Psykologcentret i Viborg-Skive.

Kurset er afholdt og ikke pt. på programmet.

Har du interesse i kurset kan du kontakte os på lcb@vejle.dk