En god hverdag med autisme

Læringscenter Brejning tilbyder undervisnings- og rådgivnings-forløb for pårørende omkring autisme.

Forløbet " En god hverdag med Autisme" er et tilbud fra Vejle Kommune til familier med børn med autisme. Tilbuddet forløber henover 1 år og består af 3 hjemmebesøg af en af vores konsulenter, 3 aftner med undervisning og 3 netværksmøder.
Hensigten med forløbet er, at hjælpe familierne gennem viden om autisme samt gennem redskaber som kan hjælpe med at få dagligdagen og familielivet til at fungere.
Kontakt Læringscenter Brejning hvis du vil vide mere om dette forløb - lcb@vejle.dk

Indhold på forløbet "En god hverdag med autisme:

Har du et barn eller et nært familiemedlem, som har autisme – og vil du gerne være bedre til at forstå barnets reaktioner?
Mangler du og din familie mere viden om autisme og redskaber til at få dagligdagen og familielivet til at fungere?

LæringsCenter Brejning, et uddannelsescenter på handicapområdet, tilbyder rådgivning, undervisning og netværksmøder til pårørende.
Formålet er at gøre hverdagen lettere for familier, som har autisme tæt inde på livet, bl.a. ved at tilbyde rådgivning og undervisning, så man som pårørende er klædt på med forskellige pædagogiske metoder.

Tilbuddet har også fokus på at lære, hvordan de andre børn i familien håndterer en bror eller søster med autisme.
I tilbuddet indgår netværksgrupper med andre pårørende, hvor man kan dele viden og udveksle erfaringer med hinanden.
Selvom mennesker med autisme er forskellige, har forskellige behov og reaktioner, er der alligevel visse fællestræk og problemstillinger.

Tilbuddet indeholder forskellige elementer og løber over et år. Der er en god vekslen mellem hjemmebesøg, undervisning og netværksmøder.

Hjemmebesøg (tre besøg):
En medarbejder fra LæringsCenter Brejning besøger jer indledningsvis i hjemmet for at få et indtryk af, på hvilket udviklingstrin barnet med autisme er, og hvilke informationer I har fået i forbindelse med diagnosen. Desuden vil vi høre, om I har specielle ønsker til vejledning og viden, så vi kan målrette vores undervisning.
Efter et år har vi et afsluttende møde, hvor vi evaluerer hele forløbet. Ved børn under 18 år er sagsbehandleren inviteret med.


Fælles undervisning (tre gange i løbet af et år):
Hver undervisning varer to timer og tager udgangspunkt i de ønsker og det informationsbehov, I har.
Eksempler på emner kan være:
•„Hvad kan jeg som forælder forlange af mitbarn med autisme, og hvordan undgår jegat overtræde barnets grænser, når vi i familien laver aktiviteter sammen?“
•„Hvordan kommer vi igennem morgenrutinen derhjemme uden de daglige kampe?“
•„Kan mit barn med autisme komme med påudlandsturen til sommer?“Undervisningen varetages af LæringsCenter

Netværksmøder (tre gange i løbet af et år):
Netværksmøderne ligger i forlængelse af undervisningen. En medarbejder fra LæringsCenter Brejning deltager den første halve time. Derefter kører deltagerne selv netværksmøderne og er på den måde selv med til at planlægge og præge mødernes indhold. Her er der mulighed for at udveksle erfaringer med andre pårørende, drøfte relevante emner og problemstillinger

Der er løbende tilmelding. Det er derfor ikke nødvendigt at vente på opstart af nye hold.
For at deltage skal du have bevilget tilbuddet, jf. Servicelovens § 11 eller servicelovens § 41.

Ønsker du mere information omkring forløbet, så kontakt os på lcb@vejle.dk

 

Pejsestuen