Autisme­tema­dag

Autisme temadag 5. november 2019

Autisme, lykke og livskvalitet - fra neurodiversitet til neuroharmoni

v. Peter Vermeulen.

 

”Det er tid til at gentænke den måde, vi som fagfolk ser på mennesker med autisme. Vi skal væk fra tankegangen om, at anderledeshed har en negativ klang. I stedet er der brug for et positivt fokus på, hvad der generelt forbinder mennesker med autisme med alle mennesker; nemlig ønsket om at trives.” citat af Peter Vermeulen.

 

Peter kommer på dette års temadag omkring positiv psykologi og livskvalitet og hvordan vi kan tænke dette ind i en praksis, hvor der også er borgere, der ikke er så højt fungerende.

Endvidere vil Peter komme ind på begrebet kontekst-blindhed og han vil give eksempler på, hvordan denne blindhed spiller ind i relationelle sammenhænge.
Med begrebet kontekst-blindhed åbner Peter for en dybere og mere praksisrelateret forståelse af, hvordan personer med autisme bearbejder information. Kontekst-blindhed er tæt forbundet med evnen til at skabe mentale billeder af fremtiden.  

I oplægget vil Peter give konkrete eksempler og I vil som deltagere opleve et fokus på, hvordan vi som fagfolk har mulighed for at tilrettelægge omgivelserne omkring borgeren, så borgeren kan føle autonomi og livstilfredshed.

Om Peter Vermeulen:

Peter Vermeulen, MSc og ph.d. i psykologi og uddannelsesvidenskab, har arbejdet sammen med personer med ASD og deres familier i mere end 30 år. Han er en lektor ved Autisme Centraal, et trænings- og uddannelsescenter for autismespektrumforstyrrelser. Peter er en internationalt respekteret foredragsholder og forfatter.

Temadagen afholdes i auditoriet i Sundhedshuset i Vejle.

Adresse:
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51c
7100 Vejle

Parkering skal foregå ved cirkuspladsen, som ligger 5 minutters gang fra Vestre Engvej 51c.

Der er morgenmad og tjek ind fra kl. 8.30.