Autisme og senso­riske vanske­lig­heder

Temadag med Kirsten Bundgaard med fokus på autisme og sensoriske vanskeligheder

Efter gentagne opfordringer er det lykkedes at sætte en temadag op med Kirsten Bundgaard.

Kirsten er pædagogisk og fysioterapeutisk konsulent med speciale i autisme og ADHD og har en Master i Læreprocesser. Endvidere er hun Certificeret Studio III og ATLASS-træner.

Kirsten har tidligere udarbejdet  et forskningsprojekt 'Det Sansemotoriske Projekt', som mundede ud i publiceringen af to bøger:
”Funktionsforstyrrelser – Krop og Læring” og ”Når kroppen lærer”.

På temadagen vil Kirsten Bundgaard sætte fokus på sensoriske vanskeligheder hos mennesker med autisme og hvordan netop disse vanskeligheder kan virke som en stress faktor.
I forlængelse heraf vil Kirsten også sætte fokus på hvordan man kan stress-reducere i forhold til autisme og sensoriske vanskeligheder. 

Temadagen finder sted d. 29. 9 2020 kl. 9-15 på i Brejning Forsamlingshus.

Læringscenter Brejning - loftet
LæringsCenter Brejning - loftet