Udviklings­beskri­velser

Kurser omkring arbejdet med udviklingsbeskrivelser.

Læringscenter Brejning tilbyder to typer af kurser omkring udviklingsbeskrivelser.

Et grundkursus omkring hvordan du udarbejder udviklingsbeskrivelser, herunder brugbare tests og implementering til praksis, samt en workshop med fokus på udarbejdelse af konkrete udviklingsbeskrivelser.

Kursus i at udarbejde udviklingsbeskrivelser:

Vi ved godt at det biologiske og det psykologiske ur ikke følges ad hos vore udviklingshæmmede medborgere. Ofte betyder den mentale retardering, manglen på stimulation osv., at borgeren er gået i stå i deres udvikling på trin, som vi ellers kun ser forbigående hos neurotypiske børn.
Vi vil bruge kursusdagen til at få indblik i de for pædagoger brugbare tests og ikke mindst arbejde med udviklingsbeskrivelse i praksis. Vi vil undervejs være opmærksomme på hvordan vi i dag tænker miljø orienteret og ikke mindst have fokus på, at undgå at lave fejl i vurderingerne.
Deltagerne vil få viden om og arbejde med udviklingsprofil og beskrivelser. Vi vil ligeledes arbejde med nærmeste udviklingszone som et depot, hvorfra man kan hente inspiration i det daglige pædagogiske arbejde, og ikke mindst til brug ved udarbejdelse af nye indsatser. Alt i alt en kursus dag hvor deltagerne selv får lov at arbejde i forhold til netop den borger de samarbejder med.

Workshop i  udviklingsbeskrivelser:

I Vejle Kommune er det besluttet, at interventionerne i det pædagogiske arbejde, skal udspringe af det metodiske udredningsredskab "Pædagogiske Udviklingsprofiler".

Som noget nyt tilbyder Læringscenter Brejning derfor "Workshops i udviklingsbeskrivelser".

Målgruppen er dig, der har været på kursus i udviklingsbeskrivelser, men synes du mangler sikkerheden, erfaringen og tiden til at udarbejde beskrivelsen.

Læringscenter Brejning stiller 2 konsulenter med stor erfaring i at udarbejde udviklingsbeskrivelser til rådighed.
Vi har lokalet, internet og computer, og I møder op som et team med to, tre eller flere medarbejdere, som alle har et godt kendskab til den borger udviklingsbeskrivelsen handler om.

I går i gang med at arbejde med udviklingsbeskrivelsen, og vores 2 konsulenter er til rådighed med eksempler på fortolkning af spørgsmålene i testen og med viden om udviklingspsykologi.
Konsulenterne støtter jer gennem workshoppen, i at I kommer hjem med at validt øjebliksbillede af borgeren, samt med viden om hvordan borgeren finder mening i verden, som den ser ud i det miljø der aktuelt omgiver borgeren.

I medbringer den test, I har tænkt jer at benytte. Det kan for eksempel være Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, Kuno Beller, Susanne Freltoftes test eller andre. Og konsulenterne støtter op og sætter jer i gang.