Udviklings­beskri­velser

Kurser omkring arbejdet med udviklingsbeskrivelser.

Kursus om udarbejdelse af udviklings-beskrivelser for personer, der arbejder med børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

I dag ved at hjernen er plastisk og ændrer sig hele livet. Både biologien og miljøet spiller ind hos mennesker med særlige behov. Ofte betyder den mentale retardering, manglen på stimulation, kompensationsstrategier mm, at borgeren er gået i stå i udvikling på et trin, som vi ellers kun ser forbigående hos neurotypiske børn.

  • Kommer du nogle gange til kort, i forhold til hvilke krav, borgeren du samarbejder med, kan honorere?                                                                                                                 
  • Hvordan ser vi de ressourcer hos borgeren, som vi ikke plejer at få øje på?                            
  • Hvordan forbliver vi objektive – og ikke ”hjemmeblinde”?                                                     
  • Hvordan sikrer vi fortsat et miljø, hvor borgeren kan udvikle sig?

At arbejde og bruge udviklings-beskrivelsen betyder, at vi møder borgeren, der hvor vedkommende er, skaber udvikling gennem vores tilrettelagte pædagogiske praksis, hvor vi hverken kommer til at stille over- eller underkrav til vedkommende. Testen sikrer samme udgangspunkt for forståelsen af borgerens ressourcer og behov, samt mulighed for ensartethed i personalegruppen samt hos eksterne samarbejdspartnere.

Vi bruger kursusdagene til at arbejde med teori om fokusområderne i testen som er: Opmærksomhed, selvregulering/eksekutive funktioner, hukommelse, sprog, sociale kompetencer, grovmotorik, finmotorik og færdigheder og aktiviteter i dagligdagen.

Vi arbejder med udviklingsbeskrivelsen digitalt, og kommer hjem med et eksemplar på en udviklingsbeskrivelse til en udvalgt borger.

Vi vil undervejs være opmærksomme på, hvordan vi i dag tænker miljø-orienteret og ikke mindst have fokus på, at undgå at lave fejl i vurderingerne.

Deltagerne vil få viden om samt arbejde med udviklingsprofiler og udviklingsbeskrivelser. Vi vil ligeledes arbejde med nærmeste udviklingszone som et depot, hvorfra man kan hente inspiration i det daglige pædagogiske arbejde, og ikke mindst til brug ved udarbejdelse af nye indsatser.

Alt i alt et kursus hvor deltagerne selv får lov til at arbejde, i forhold til netop, den borger de samarbejder med.

Aktuelt er kurset ikke på programmet, men du kan altid kontakte os, hvis du eller den arbejdsplads har interesse i kurset.