Tema­dag om dobbelt­diag­noser

Temadag om dobbeltdiagnoser med Louise Brückner Wive og Steen Guldager.

Glæd Jer til en spændende temadag hvor I får ny viden, nye vinkler og redskaber til jeres arbejde med borgere med dobbeltdiagnoser.
Indholdet på dagen giver måske også anledning til at gøre op med gamle vaner og få nye ”billeder” på borgerne.

Vigtige nøgleord i arbejdet med borgere med dobbeltdiagnoser er tryghed, tillid og gode relationer.
Relationens betydning i kontakten mellem dig og borgeren har stor betydning for et godt samarbejde og resultat.
Netop det – relationen til borgeren – er en del af det tema som Steen Guldager fokuserer på i sit oplæg.

Louise Brückner Wiwe sætter i sit oplæg fokus på blandt andet
”Brückner-boksen” som hun introducerer, så I får indsigt i, hvordan den kan bruges som et konkret redskab i en forståelsesramme, der handler om at se borgeren som et ”helt menneske” og ikke blot som en del af en diagnose.