Studio III

LæringsCenter Brejning tilbyder praksisnære kursusforløb omkring low arousal, konflikthåndtering og forebyggelse af vold.

”In-house” undervisning i Studio III til personalegrupper ansat ved Vejle Kommune

 

Hvad er Studio III ?

Studio lll er grundlagt i England af professor Andy McDonell.
Siden 1992 har det forskningsbaserede undervisningsprogram været benyttet til samarbejdet med børn og voksne med diagnoser som udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse og ADHD, samt i psykiatrien og på seniorområdet i forbindelse med demens sygdomme.

Hvad lærer du på et Studie III kursus ved LæringsCenter Brejning ?

Et kursus i Studio III på LæringsCenter Brejning er specielt, fordi vi prioriterer at kurset er praksisnært og kan omsættes og implementeres til praksis. 

Ved implementering til praksis vil et kursus i Studio III ved LæringsCenter Brejning, medvirke til at  forebygge og reducere mængden af episoder med fastholdelser og voldsom adfærd.  Kurset forebygger dermed også stress og forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Gennem et Studio III kursus på LæringsCenter Brejning vil du opnå:

 • nye redskaber og færdigheder til håndtering af bekymrende og konfliktfyldt adfærd

 • nye redskaber og færdigheder til at forebygge bekymrende og konfliktfyldt adfærd

 • indsigt i egen rolle i situationer med konflikter og bekymringer så du gennem egen adfærd kan forebygge og reducere bekymrende og konfliktfyldt adærd

 • indsigt i hvordan du gemmen små justeringer som fx. kravtilpasning kan mindske og forebygge konflikter og bekymrende adfærd

 • kendskab til low arousal tilgangen og hvordan tilgangen anvendes i praksis

 • indsigt i stress forståelse og hvordan du håndterer egen og andres stress og derved forebygger og mindsker konflikter 

 • træning i frigørelsesgreb og nænsom nødværge

 

Hvem henvender vores Studio III kurser sig til ?

Medarbejdere ansat ved Vejle Kommune,  som samarbejder med borgere med konfliktfyldt eller voldsom adfærd.
Medarbejdere ansat ved Vejle Kommune som ønsker at sætte fokus på forebyggelse af vold og konflikter og fremme af trivsel.

 

Hvem er underviserne på vores Studio III kurser ?

Kurserne forestås af vores 2 certificerede studio lll trænere,  Sofie Lodahl Bai og Charlotte Ankerstjerne.

 

 

3 dages kursus i low arousal tilgangen for medarbejdere i Vejle Kommune

Aktuelt udbyder vi et 3-dages Studio III kursus i low arousal tilgangen.


På kurset lærer du, hvordan du i praksis kan arbejde med at forebygge og håndtere bekymrende og konfliktfyldt adfærd i samarbejdet med borgeren. Du vil tilegne dig viden om og redskaber til hvordan du i praksis kan nedtrappe, forebygge og forstå konfliktfyldt og bekymrende adfærd. Du vil lære hvordan du passer på dig selv, dine kollegaer og borgeren, så stress niveauet holdes nede og arbejdsmiljøet forbliver trygt og sikkert.

Kurset vil bestå af en kobling mellem teori, øvelser og refleksion.

Der vil blive udsendt lidt let litteratur til gennemlæsning før kurset.


Det forventes at alle deltager i det fysiske øvelser og praktisk tøj som du kan bevæge dig i anbefales derfor.

Indhold på kurset:

 • Lovgivningen om magtanvendelse (inkl. de nye regler)
 • Tolerancer for adfærd
 • Årsager til bekymrende adfærd
 • Debriefing
 • Kaplan & wheelers model for uadreagerende adfærd
 • Low arousal værktøjer
 • Bevidsthed/kontrol
 • Håndtering eller ændring af adfærd
 • Frigørelsesgreb

For udstedelse af kursusbevis forventes fuld og aktiv deltagelse på kurset.

Målgruppe:
Kurset er for medarbejdere ansat ved Vejle Kommune.
Kurset er for dig som samarbejder med mennesker som ind imellem mister kontrollen over deres adfærd så kaotiske situationer opstår.

Undervisere:
Sofie Lodahl Bai - Socialpædagogisk konsulent, neuropædagog, PD i specialpædagogik, Studio III instruktør, superviser og underviser ved LæringsCenter Brejning.

Charlotte Ankerstjerne - Master i Positiv Psykologi, neuropædagog, Studio III instruktør, uddannelseskonsulent, supervisor, VISO-specialist og underviser ved LæringsCenter Brejning.

Hvornår:
Kurset udbydes i efteråret 2020 og i foråret 2021:

Efterår 2020: d. 21., 22., 23. oktober 2020 kl. 9-15 (indtjek og morgenmad fra kl. 8.30)

Forår 2021: d. 9.,10 og 11. februar 2021 kl. 9-15 (indtjek og morgenmad fra kl. 8.30)

Tilmelding 
Tilmelding foregår ved at sende en mail til lcb@vejle.dk

Max deltager antal: 14 personer

Pris: 
For information om pris kontakt lcb@vejle.dk

 

Skræddersyede forløb med fokus på konflikthåndtering 

Vi kan skræddersy forløb som tilpasses lige præcis jeres ønske og målgruppe.
Måske I ønsker det fulde Studio III forløb med tilhørende Studio III bevis eller måske I blot ønsker et dagskursus med fokus på konflikthåndtering. Særlig for alle vores skræddersyede forløb er, at de er praksisnære og direkte kan implementeres i den pædagogiske praksis.
Ønskes et særligt tilrettelagt forløb kan vi kontaktes på lcb@vejle.dk for nærmere information.