Særlige sager

Et udviklingsforløb med fokus på udvalgte særlige sager.

"Særlige sager" kræver særlig opmærksomhed

Udfordring og udvikling i hverdagen -
Undervisning og netværksdannelse

Er du en af de pædagoger, der samarbejder med borgere på ”særtakst”?

Har du ind imellem været i situationer, hvor du har følt dig afmægtig? Hvor dine pædagogiske redskaber ikke slog til? Har du ind imellem følt dig ramt personligt, når du ikke vidste hvilke handlemuligheder, du skulle gribe til?

LæringsCenter Brjening har udviklet  et sammenhængende forløb med afsæt i det samarbejde, der er hverdag på centrene, når man arbejdet med "særlige sager”.

Der er tale om et læringsforløb, hvor vi sammen forsøger at afdække, hvilke redskaber det er, I ”Særlige pædagoger”, har brug for i mødet med de borgere I samarbejder med.

Vi tænker ressource orienteret og diskuterer, hvordan vi bedst støtter borgerens selvudvikling og befordrer deres ret til selvforvaltning.
Der er altså tale om et læringsforløb med udgangspunkt i faglig stolthed. Nogle af de emner vi vil arbejde med er:

- Udfordrende adfærd og hvordan vi fremmer det gode arbejdsmiljø
- Reaktioner set fra et hjernemæssigt synspunkt
- Registrering og anvendelse af data
- ”Low arousal”
- kommunikation
- Kollegial supervision
- Udarbejdelse af udviklingsprofil
- Hvordan forstår vi borgernes sansemæssige reaktioner

Vi vil gennem læringsforløbet - som guide for den enkelte borger - have fokus på delmål i indsatsplanerne. Vi vil have for øje om målene opnås og hvordan.

Vi vil opsamle og dokumentere den viden og læring der opstår, til brug for fremtidigt arbejde med "særlige sager".

Der vil gennem forløbet være rig mulighed for erfaringsudveksling på tværs af deltagende centre til fælles gavn. Dette foregår eksempelvis på de indlagte netværksdage, der anvendes til aktivt at arbejde med udvikling af borgernes pædagogiske tilbud.

Deltagelse af ledere på kurset skal være med til at sikre udvikling og implementering af erfaringer. Lederne skal være med til at fastholde men også være opsøgende på kompetenceudvikling og vidensdeling centrene imellem. Ledelsen garanterer for, at der arbejdes innovativt med udvikling af ledelsen af den pædagogiske kerneopgave med de "særlige sager". Det vil sige, at lederne har en aktiv og synlig rolle på forløbet.