Særlige sager

Et udviklingsforløb med fokus på udvalgte særlige sager.

LæringsCenter Brjening har udviklet  et sammenhængende forløb med afsæt i det samarbejde, der er hverdag på centrene, når man arbejdet med "særlige sager”.
Forløbet er relevant, fordi "Særlige sager" kræver særlig opmærksomhed!
Måske kender du til nedenstående udsagn, hvis du er pædagog og arbejder med borgere på "særtakst":j

  • jeg har prøvet at stå i en situation, hvor jeg har følt mig afmægtig
  • jeg kan somme tider føle, at mine pædagogiske redskaber ikke slår til?
  • jegkan føle mig ramt personligt, når jeg ikke ved,hvilke handlemuligheder jeg skal gribe til?

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående udsagn, så kan dette forløb være det rette for dig og dine kollegaer.

Der er tale om et læringsforløb, hvor vi sammen forsøger at afdække, hvilke redskaber det er, I ”Særlige pædagoger” har brug for, i mødet med de borgere, I samarbejder med.

Vi tænker ressource-orienteret og diskuterer, hvordan vi bedst støtter borgerens selv-udvikling og befordrer deres ret til selvforvaltning.
Der er altså tale om et læringsforløb med udgangspunkt i faglig stolthed.

Nogle af de emner vi vil arbejde med er:

- Udfordrende adfærd og hvordan vi fremmer det gode arbejdsmiljø
- Reaktioner set fra et hjerne-mæssigt synspunkt
- Registrering og anvendelse af data
- ”Low arousal”
- Kommunikation
- Kollegial supervision
- Udarbejdelse af udviklingsprofil
- Forståelse af borgernes sansemæssige reaktioner

Vi vil arbejde med indsats-planer, og  - som guide for den enkelte borger - have fokus på delmålene, og hvordan disse kan opnås.

Der vil gennem forløbet være rig mulighed for erfarings-udveksling på tværs af deltagerne til gavn for alle. Dette foregår eksempelvis på de indlagte netværksdage, der anvendes til aktivt at arbejde med udvikling af borgernes pædagogiske tilbud.

Vi anbefaler at ledere deltager på kurset sammen med deres medarbejdere, for at være med til at sikre udvikling og implementering. L 

Aktuelt har vi ikke kurset på programmet, men hvis du og du arbejdsplads har interesse kurset vil vi bede dig henvende dig på lcb@vejle.dk.

Der er også den mulighed at vi skræddersyr et forløb som passer til lige netop jeres arbejdsplads.