Præ­sen­tation og for­mid­ling

Kursus for dig som gerne vil blive mere rolig, sikker og have mere kontrol i din præsentation.

Læringscenter Brejning udbyder nu et spændende kursus med fokus på præsentation og formidling.

Det at stille sig op og præsentere sit budskab foran andre mennesker, er for mange forbundet med stor nervøsitet. Vi ved alle, at omgivelsernes indtryk af dig og dit budskab ofte er afhængig af din fremtræden, din stemme og dit kropssprog.

Derfor bliver det vigtigt i din formidling at være opmærksom på disse parametre, særligt hvis du skal overbevise/’sælge’ et nyt tiltag på din arbejdsplads.

 

Kurset henvender sig til medarbejdere som i deres daglige arbejde af og til skal formidle et budskab, nye ideer, mindre oplæg, tiltag mm. til kollegaer og samarbejdspartnere. Kurset er til dig som gerne vil blive mere rolig, sikker og have mere kontrol i din præsentation.

 

På kurset vil vi komme omkring arbejdet med forberedelse forud for en præsentation, virkningsfulde indledninger og afslutninger, strukturering af tid, kropssprogets betydning, brug af PowerPoint mm.

Underviseren på kurset er udviklingskonsulent Trine Holm Erichsen fra Læringscenter Brejning. Trine har gennem 6 år afholdt mere end 100 oplæg rundt i Danmark, og har der igennem fået en stor indsigt i hvordan præsentationsteknik kan hjælpe og støtte gennem et oplæg uanset om der er 10 eller 100 deltagere.

Undervisningen vil være en blanding mellem oplæg og praktiske øvelser og med forventning om aktiv deltagelse fra kursisterne.

Kurset er inkl. forplejning med morgenmad fra kl. 8.30