NADA

4-dages kursus i NADA

LæringsCenter Brejning tilbyder i samarbejde med NADA Danmark kurser i NADA.

Hvad er NADA?

NADA er en non verbal behandlingsmetode med fokus recovery og personlig udvikling.
NADA er en form for øre-akupunktur, hvor der isættes akupunkturnåle på fem bestemte punkter i begge ører. Nålene skal virke i 45 minutter i rolige omgivelser inden de igen tages ud. NADA anvendes som supplement til anden behandling idet NADA kan stabilisere organismen fysisk og psykisk.
NADA er ikke rettet til særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for støtte til fx stresshåndtering, søvnproblemer, vredeshåndtering, håndtering af svære følelser, angst, abstinenser eller kognitive funktioner.
NADA-modellen har vist sig virkningsfuld ved alle typer af misbrug og i alle misbrugets faser, samt ved psykiatriske symptomer.

NADA har indflydelse på:

 • abstinenser og stoftrang
 • indre kontrol
 • søvnløshed
 • at kunne sætte ord på følelser
 • aggression
 • fysisk og psykisk uro
 • akut krise
 • angst
 • stress
 • fremme af recovery

På LæringsCenter Brejning tilbyder vi et 4-dages kursus med grundig teori og praktisk øvelser med stik-træning.
Derudover tilbyder vi et brush-up kursus af 1 dags varighed. Kurset er for dig, som tidligere har deltaget i det fulde kursus, men har behov for en genopfriskning.

 

4-dages NADA kursus.

På kurset lærer du:

 • kort indføring af NADA og øreakupunkturens historie
 • materialelære og stikteknik (øvelser i gummiøre)
 • NADA’s anvendelsesområde
 • NADA metoden og NADA filosofien
 • NADA metoden som supplement til eksisterende behandling i udvalgte indsatsområder, som fx ADHD, PTSD, spiseforstyrrelser, søvnproblemer, angst, aggressive impulser, abstinenser mm.)
 • Ørets anatomi og de fem stikpunkter
 • Ørekugler
 • Øvelser med stiktræning og NADA behandling (øver på gummiøre og på hinanden)
 • at udføre NADA behandling som supplement til eksisterende behandling 

Det forventes at du:

 • deltager i alle timer under hele kurset for at bestå og få diplom
 • er indstillet på, at I skal øve stikteknik ved at stikke i hinanden
 • skal lave en lille opgave mellem kursets 3. og 4. dag samt at du skal træne stikteknik derhjemme eller på kollegaer
 • læser det udleverede materiale i henhold til den læseplan som udleveres

Desuden opfordrer vi til, at en repræsentant fra ledelsen deltager en til to timer på kursets tredje dag, når implementering af NADA på institutionen bliver drøftet.

Målgruppe:

Fagpersonale hvor NADA kan bruges som supplement til eksisterende behandling.

Program for 4-dages kurset:

Dag 1:

 • Kort indføring NADA og øreakupunkturens historie metode
 • Materialelære og stikteknik mhp. NADA-behandling (kursisterne stikker i et gummiøre)
 • NADA´s anvendelsesmuligheder samt de vigtigste indikationer                                                                                        
 • Ørets opbygning og anatomiske kendetegn, akupunkturpunkters opbygning m.m.
 • Metoder til lokalisering af punkterne
 • Forholdsregler ved NADA-behandling: Kontraindikationer m.m.    

Forberedelse til 2. dag: 

Øv stikteknik hjemme på en forsøgsperson eller i stearinlys, et læderbælte eller lignende.

Øv dig i at se ørets anatomiske kendetegn på et eller flere ører.  

 

Dag 2:

 • NADA-metoden forklaret ud fra henholdsvis moderne medicin samt traditionel Kinesisk Medicin/TCM
 • NADA som en afbalancerende, Yin- og Nyrestyrkende metode

Forberedelse til 3. dag: 

Øv stikteknik hjemme på en eller flere forsøgspersoner.

Øv dig i at lokalisere alle de gennemgåede punkter – gerne på flere personer.


Dag 3:

 • Punkternes virkninger og funktioner. Herunder emotioner.
 • Filosofien bag NADA – ”NADA Spirit”.   
 • NADA-protokollen – en beskrivelse af NADA-metoden, som den bl.a. har været praktiseret på Lincoln Recovery Center siden 1970’erne.
 • Rammer for NADA-behandling: Hvordan organiseres behandlingen? hvor ofte? hvor længe? information til klient og samarbejdspartnere m.m.
 • Introduktion til implementering og dokumentation.
 • Læseplan udleveres og individuel opgave aftales.

Forberedelse til 4. dag:

Læs undervisningsmaterialet.
Træn alle punkter så ofte du kan og observér flere forskellige ører med henblik på anatomiske kendetegn og lokalisering af punkterne.
Udfør mindst 20 behandlinger. Lav gerne klientforløb over flere uger. Øv dig i rytme og tempo, når du behandler.

Lav den opgave, som du har valgt (se læseplan).

Notér eventuelle problemer og spørgsmål og medbring dem til 4. dagen. Du er også velkommen til at medbringe en kort klienthistorie, som har været særlig problematisk eller inspirerende.

 

Dag 4:

 • Opsamling og spørgsmål fra træningsperioden.
 • Filosofien bag NADA-modellen uddybes: Psykiske aspekter af akupunkturpunkterne, afbalancering og stabilisering.
 • Implementering og registrering: Strategier mhp. størst udbytte af NADA-metoden

Her tages udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra praktikperioden.

 • Anvendelse af NADA-modellen som supplement til eksisterende behandling i udvalgte indsatsområder: F.eks. PTSD, søvnproblemer, angst, aggressive impulser, abstinenser, ADHD, spiseforstyrrelser m.m. alt efter kursisternes behov.
 • Ørekugler som supplerende behandling til NADA-modellen.
 • Afrunding og afslutning af NADA-kurset. NADA-diplom udleveres.

Indholdet af de fire dage er vejledende og kan variere lidt alt efter kursisternes forudsætninger.

 

Vi har netop afsluttet et forløb og har ikke aktuelt et nyt hold programsat. 

Har du interesse i kurset, så kontakt os på lcb@vejle.dk

 


 

Billede af NADA nåle
Billede af NADA nåle