Medicin­kurser

Kurser omkring medicinhåndtering

Vi tilbyder løbende medicinkurser for pædagogisk personale.
Aktuelt tilbyder to typer af medicinkurser.
Et 3 timers kursus i medicinhåndtering for pædagogisk personale, rettet mod nyansatte, studerende og vikarer, samt et 3 dages medicin kursus med fokus på handicap.
Begge Kurser henvender sig til personale uden medicinfaglig uddannelse, der håndterer medicin på vegne af eller i samarbejde med borgere med handicap.
På kurserne undervises i regler og retningslinjer for  medicinhåndtering. Derudover undervises medicinhåndtering i forhold til psykiatri og epilepsi.