Medicin­kurser

Kurser omkring medicinhåndtering

At håndtere medicin på vegne af borgere er et kæmpe ansvar. På handicapområdet i Vejle Kommune vægter vi højt, at alle medarbejdere er klædt på til opgaven med medicinhåndtering. Derfor tilbyder vi på LæringsCenter Brejning løbende forskellige former for medicinkurser for personale som håndterer medicin på vegne af borgere.

 
Vi tilbyder følgende kurser om medicin:

Halvdagskursus i medicinhåndtering for pædagogisk personale


Kurset er rettet mod nyansatte, studerende og vikarer, som håndterer medicin på vegne af en borger.
På kurset lærer du om:

 • lovgivning samt Vejle Kommunes retningslinjer for medicinhåndtering
 • forskellige dispenseringsformer
 • ansvar for medicingivning
 • medicinskema, PN-skema - herunder dokumentation
 • UTH
 • relevante links på nettet til brug i det daglige arbejde
 • hygiejne

 

 3 dages medicin kursus med fokus på handicapKurset henvender sig til personale uden medicinfaglig uddannelse, som håndterer og udleverer medicin på vegne af eller i samarbejde med borgere med handicap.
På kurset lærer du om:

 • korrekt medicinhåndtering jf. Sundhedsstyrelsen og Vejle Kommunes retningslinjer
 • Brejning instruksen
 • ordination og dokumentation
 • modtagelse og dispensering
 • dispenseringsformer
 • hvad er et lægemiddel/naturlægemiddel/kosttilskud
 • virkning og bivirkninger
 • lægemidlets vej i kroppen
 • utilsigtede hændelser
 • hjemmeopgave mellem dag 1 og dag 2
 • psykiatri og ppsykofarmaka
 • epilepsi, anfald og medicinering

Der veksles mellem teori og praktiske øvelser med dosering af medicin samt gruppearbejde ud fra cases.
På dette kursus SKAL du deltage i alle 3 kursusdage, for at modtage kursusbevis. Kurset giver kompetence til at du må dosere og udlevere medicin. 

 

Temadag- Medicin brush-up

To gange om året afholder vi en temadag med fokus på medicinhåndtering. Her kan medarbejdere få opdateret deres viden omkring korrekt håndtering af medicin.

Program:

kl. 8-8.25 morgenmad og tjek ind

Kl. 8.30- 12.00 

Brush up undervisning om medicinhåndtering med udgangspunkt i pjecen fra Styrelsen for patientsikkerhed: ”Korrekt håndtering af medicin”.

kl. 12-12.30 - frokost

Kl. 12.30- 15.30 

Brush up undervisning omkring epilepsi og psykiatri ved konsulent Lise Flensburg