Magtanvendelse

Vi tilbyder løbende kurser omkring regler og retningslinjer i forhold til magtanvendelser og nødværge.

I samarbejde med Vejle Kommune og Velfærds-stabens jurister tilbyder vi løbende og efter behov, kurser omkring magtanvendelse og nødværge jf. servicelovens kapitel 24.

På kurserne gennemgås reglerne om magtanvendelse.
De forskellige former for magtanvendelse, som serviceloven giver pædagogisk personale hjemmel til at anvende, gennemgås.
Der undervises i reglerne om registrering og indberetning af foretagen magtanvendelse samt ansøgninger om forhånds-godkendelser.   
Reglerne sættes i relation til de utallige pædagogiske dilemmaer fra hverdagens praksis. Det er på kurserne desuden muligt for deltagerne, at vende problemstillinger fra eget center/ botilbud.

Kurserne henvender sig bredt personale fra Vejle Kommune, indenfor social-, psykiatri-, handicap- og seniorområdet.

Aktuelt er der kommet ny regler og retningslinjer på området. Derfor er det planlagt, at en jurist fra velfærdsstaben vil turnere rundt på til alle handicapcentre under handicapområdet, så alle medarbejdere bliver opdateret på de nye retningslinjer og regler.

Har du eller din arbejdsplads behov for et kursus omkring magt-anvendelse, kan du altid kontakte os på lcb@vejle.dk.