Magtanvendelse

Kursus omkring reglerne for magtanvendelse.

Dette kursus et grundkursus omkring regler og retningslinjer for magtanvendelse og nødværge.

Kurset retter sig mod personale indenfor social-, psykiatri-, handicap- og børneområdet.

 
Der vil på kurset være en gennemgang af reglerne om magtanvendelse jævnfør kapitel 24 i lov om social service og nødværge / nødret.
Der vil blive lagt vægt på de forskellige former for magtanvendelse, serviceloven giver pædagogisk personale hjemmel til at anvende.
Der undervises i reglerne om registrering / indberetning af foretagen magtanvendelse samt ansøgninger om forhåndsgodkendelser, og  
reglerne sættes i relation til de utallige pædagogiske dilemmaer, som opleves på tilbuddene hver dag. Det er muligt for deltagerne at vende problemstillinger fra eget center.