Magtanvendelse

Mulighed for kurser omkring regler og retningslinjer ved magtanvendelse

I samarbejde med Vejle Kommune og Velfærds-stabens jurister  kan vi tilbyde kurser og oplæg omkring magtanvendelse og nødværge jf. servicelovens kapitel 24 for Vejle Kommunes ansatte indenfor handicap- og specialområdet.

På kurserne gennemgås de nyeste regler og retningslinjer om magtanvendelse og nødværge.  
Reglerne sættes i relation til de utallige pædagogiske dilemmaer fra hverdagens praksis, og der gives mulighed for, at deltagerne kan vende problemstillinger fra eget center/ botilbud.

I 2020 har Velfærdsstabens jurister været rundt på alle centre og bo-tilbud og fortælle om de nye regler på området. 

Har du eller din arbejdsplads behov for et kursus omkring magt-anvendelse eller konflikthåndtering og forebyggelse af vold, kan du altid kontakte os på lcb@vejle.dk.