KRAP

Kurser i Kognitiv Ressource fokuseret og Anerkendende pædagogik

Læringscenter Brejning tilbyder, i samarbejde med PsykologCentret Viborg-Skive, 
et bredt udvalg af kurser i KRAP.

KRAP uddannelse, for fagfolk der arbejder med mennesker med autisme:
Uddannelsen består af 8 kursusdage, 4 netværksdage, opgaveskrivning og 1 fremlæggelsesdag.

7 dages KRAP kursus:
Som kursist tilegner du dig den nødvendige viden og de nødvendige værktøjer til at kunne arbejde med KRAP som udgangspunkt, i dit daglige samarbejde med borgere.

KRAP, krop, sanser og autisme: 

 Arbejder du med børn, unge eller voksne med autisme, og vil du gerne fremme mulighederne for trivsel og udvikling?
Et vigtigt sted at starte i dette arbejde - er ved sanserne! Sanserne har nemlig stor betydning i hverdagen, for mennesker med autisme. Lys, lyde og berøring kan opleves som stress faktorer, og derfor er det vigtigt, at du som fagperson har viden om sansebearbejdning, sanseforstyrrelser og sansemotorisk udvikling. Med viden herom vil du bedre kunne forstå, voldsomme reaktioner på helt almindelig daglige gøremål som at gå i bad, spise eller at færdes blandt andre.

Vi tilbyder et 2-dages kursus, hvor du får indsigt i:
- sanseforstyrrelser og dets betydning i hverdagen
- strategier og redskaber til at imødekomme udfordringer med sansebearbejdning
- viden om kompenserende strategier, som kan være med til at berolige sansesystemet

Målgruppe:
Kurset er for alle med interesse i autisme og sanser, herunder fx. lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller motorikinstruktører. Kurset inddrager KRAP redskaber og der vil være mulighed for at erfaringsudveksle. 


Læs mere om alle vores KRAP kurser på nedenstående link.