Godt på vej

Rådgivning og undervisning til forældre med unge der er på vej til at flytte hjemmefra.

Det kan være en stor omvæltning for den unge og Jer som forældre når det at flytte hjemmefra kommer på tale. At flytte hjemmefra og leve sit eget liv væk fra familien og i nye rammer er en proces.
LæringsCenter Brejning er et uddannelsescenter på handicap – og psykiatriområdet der blandt andet tilbyder rådgivning, undervisning og netværksmøder til pårørende.

Indhold og formål

Formålet med kurset ”Godt på vej” er, at gøre processen omkring det at flytte hjemmefra lettere gennem rådgivning og undervisning.
Et eksempel kan være undervisning i, hvordan ny teknologi og visuelle støttesystemer kan hjælpe den unge til at blive mere selvstændig i sin hverdag.

Forløbet har fokus på at lære, hvordan I derhjemme kan arbejde med det, at den unge bliver parat til at flytte hjemmefra. Eksempler kan være:

Hvilke færdigheder skal trænes for at bo selv?
Hvordan fokuseres på ressourcer hos den unge?
Hvilke teknologier kan evt. støtte og hjælpe?
Hvordan giver vi som forældre slip og overlader mere ansvar til den unge?

Hjemmebesøg ( 3 besøg)


En medarbejder besøger jer i hjemmet for at få et indtryk af hvilken udfordringer der er i forhold til at den unge skal flytte hjemmefra.
Endvidere spørges ind til specielle ønsker til vejledning og viden så vi kan tilrettelægge forløbet efter det og målrette undervisningen.
Her gives individuel rådgivning og vejledning i forhold til den enkelte unges udviklingsmuligheder. Der drøftes metoder og strategier.

Fælles undervisning ( 3 gange i løbet af et år)


Hver undervisning varer to timer og tager udgangspunkt i Jeres ønsker og erfaringer som konsulenten har opsamlet ved besøg i hjemmet.

Eksempler på emner kan være:
Hvad skal til for at den unge kan blive selvstændig i hverdagens opgaver?
Hvordan med den unges selvbestemmelse og at give slip som forældre?
Hvordan kan den unge blive en del af et socialt fællesskab?
Hvordan kan visuelle støttesystemer og teknologi bidrage til udvikling af den unges muligheder og kompetencer?
Hvilke sociale udfordringer møder den unge?

Netværksmøder ( 3 gange i løbet af et år)


Netværksmøderne ligger i forlængelse af undervisningen. En medarbejder fra LæringsCenter Brejning deltager den første halve time.
Derefter har deltagerne selv
ansvaret for netværksmøderne og er på den måde selv med til at planlægge og præge mødernes indhold. Her er der mulighed for at udveksle erfaringer med andre pårørende,
drøfte relevante emner, problemstillinger mm.

Tilbuddet indeholder forskellige elementer og løber over 1 år. Der er en god vekselvirkning mellem hjemmebesøg, undervisning, netværksmøder.
Netværksmøderne med andre pårørende kan fortsætte som selvkørende møder hvis gruppen ønsker det.

Henvend dig på lcb@vejle.dk, hvis du har interesse i dette forløb.