Alter­nativ og Supple­rende Kommu­nika­tion

LæringsCenter Brejning udbyder i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed ”Teknologi i Praksis” dette kursus i ASK.

Praksisnært kursus i Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK)

LæringsCenter Brejning udbyder i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed ”Teknologi i Praksis” dette kursus i ASK.

Kurset er for dig som arbejder med børn, unge eller voksne med lavt funktionsniveau, uden brugbart talesprog.

Hvordan kan vi opbygge et støttende kommunikativt miljø?

Vi kan være med til at støtte mennesker med kommunikative vanskeligheder til øget selvstændighed og selvbestemmelse ved hjælp af forskellige former for støttet kommunikation, f.eks. brug af visuelt materiale med fotos, billeder og symboler eller i form af teknologiske hjælpemidler som taleklodser, talemaskiner, computer og tablets. Alle de udtryksformer der kan benyttes til kommunikation af mennesker der ikke har et brugbart talesprog kalder vi Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK).

Implementering og brug af Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) stiller store krav til borgerens netværk og omgivelser. Viden og erfaring er en forudsætning for en god implementering af et kommunikativt miljø. Det er derfor vigtigt at alle i en personalegruppe har viden og forståelse for den indsats der er nødvendig på det kommunikative område. At opbygge et kommunikativt miljø betyder at sætte fokus på kommunikation og kommunikationspartnerens rolle.

Teknologi i Praksis tilbyder et forløb, hvor hele personalegruppen får en grundlæggende viden omkring Alternativ og Supplerende Kommunikation, og dermed bedre forudsætninger for at kunne implementere og tilpasse kommunikationen til borgerens forskellige behov. Der gives en teoretisk viden omkring ASK samt en praktisk del med implementering i jeres miljø, hvor vi tager udgangspunkt i daglige problemstillinger omkring borgernes kommunikationsvanskeligheder.

Der vil være mulighed for løbende opfølgning i forhold til implementeringen på institutionen samt i forhold til de enkelte borgere, hvor ”Teknologi i praksis” kan være sparringspartner og facilitator i forhold til det videre arbejde.

 

Underviser:
Undervisningen i kommunikation og tilrettelæggelse i forhold til konkrete borgere vil foretages af Anna Voss, kommunikationsvejleder og ergoterapeut.

 

Mål:

  • At personalet får en grundlæggende viden omkring Alternativ og Supplerende Kommunikation og dermed kan være med til at støtte kommunikationen hos borgerne.
  • At medarbejdere der deltager i kurset bliver i stand til at lave kortlægning – målsætning og tiltag til borgerne for at kunne finde egnede kommunikationsstrategier og kommunikationsredskab til den enkelte borger.

Indhold:

  • Teorier omkring kommunikation og ASK som tager udgangspunkt i den relationistiske tankegang.
  • Metoder til observation og kortlægning/udredning og målsætning af kommunikation
  • Hvordan kan man implementere ASK på bo-tilbuddet
  • Præsentation af kommunikationsmateriale
  • Afprøvning i brugen af støttet kommunikation
  • Vejledning i praktisk tilrettelæggelse af kommunikationsforløb hos borgere.
  • Kommunikationsværksted: Produktion af kommunikationsmateriale
  • Opfølgning af undervisning og praktisk afprøvning.

Undervisningsforløbet er udformet i moduler med 3 timers undervisning hver gang.

Målgruppe:
Personale som arbejder med børn, unge og voksne med lavt funktionsniveau og uden brugbart talesprog.
Personale som arbejder med børn, unge og voksne, som har en udviklingsalder svarende til 0-2 år og har kommunikative udfordringer.

Vi har ikke aktuelt kurset på programmet, men har du og din arbejdsplads interesse i kurset eller noget der minder om, så kontakt os så kontakt os på lcb@vejle.dk