ADHD

På LæringsCenter Brejning har vi stor ekspertviden om ADHD. Vi tilbyder kurser til fagpersonale og pårørende omkring ADHD samt særligt tilrettelagte rådgivnings-forløb for forældre, som har et barn med ADHD.

ADHD film fra DR - Sådan føles det at have ADHD

Grundkursus i ADHD 

Arbejder du med mennesker med ADHD/ADD og ønsker du mere viden på området?

Oplever du udfordringer med at skabe motivation og udvikling hos personen med ADHD?

Søger du ny inspiration i arbejdet med at støtte og vejlede mennesker med ADHD?

Så har du muligheden her med vores grundkursus i ADHD.

På kurset opnår du grundlæggende viden om:

Diagnosticering

Kernesymptomerne

Forståelse af den adfærd, der opstår som følge af ADHD/ADD.

Indblik i nogle af de udfordringer, som kan opstå i hverdagen på baggrund af ADHD/ADD

Fokus på balancen mellem den enkeltes ressourcer og de krav vi som støttepersoner stiller

Inspiration til specialpædagogiske værktøjer til håndtering af kernesymptomerne

Fokus på hvordan vi som fagpersoner kan støtte mennesker med ADHD/ADD i en udvikling fra mistrivsel til mestring og selvstændighed.

 

Målgruppe:

Kurset henvender sig primært til pædagogisk personale samt sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, der ønsker en grundlæggende viden om ADHD/ADD.

 

 

 

En god hverdag med ADHD

Nyt tilbud til forældre med børn med ADHD. Tilbuddet indbefatter rådgivning, undervisning og mulighed for at netværke med andre forældre.

Har du et barn med ADHD – og vil du gerne være bedre til at forstå dit barns reaktioner?
Mangler du og din familie mere viden om ADHD og redskaber til at få dagligdagen og familielivet til at fungere bedre?
Så kunne dette tilbud være lige noget for jeres familie.
Kurset kan bevilges gennem din sagsbehandler ved kommunen. For mere information kan du altid kontakte os på lcb@vejle.dk

Formål:

Formålet med ”En god hverdag med ADHD” er at gøre hverdagen lettere for familier, som har ADHD tæt inde på livet.
Tilbuddet giver samtidig forældrene et frit samtalerum, hvor der er mulighed for at italesætte tanker og bekymringer omkring barnet
og dets fremtid.

Tilbuddet har fokus på:
• At give familien mere viden om ADHD og neurologien bag.
• At give familien forståelse for barnets reaktioner, så forældrene kan se bag om barnets adfærd
• At forældrene får konkrete pædagogiske redskaber til at støtte barnet i hverdagen
• At forældrene bliver i stand til at forebygge konflikter og håndtere evt. udfordrende adfærd, når den opstår.

Tilbuddet forløber over et år. I tilbuddet indgår rådgivning i hjemmet, fælles undervisning samt netværksgrupper med andre
pårørende. Her kan man dele viden og udveksle erfaringer med andre forældre, der har børn/unge med ADHD.

Hjemmebesøg

Alt rådgivning foregår hjemme hos familien og indbefatter:
• Opstartsmøde i hjemmet (besøg 1)
• 2 rådgivninger i hjemmet (besøg 2, 3)
• 1 afsluttende møde i hjemmet (besøg 4)

Besøg 1:
Opstartsmøde - observation og afdækning.

En konsulent fra LæringsCenter Brejning besøger familien i hjemmet. Konsulenten vil på baggrund af observation af barnet og samtale
med forældrene/barnet vurdere på barnets funktionsniveau. Dernæst vil konsulenten via forældrene indhente viden om, hvorledes
familien og barnet påvirkes af ADHD-diagnosen i dagligdagen. Konsulenten vil i samråd med forældrene yde vejledning og viden, med afsæt i forældrenes ønsker, så indsatsen målrettes efter familiens specifikke problemstillinger.

Besøg 2 og 3
Ud fra de observationer og informationer konsulenten har indhentet på første besøg, tilrettelægges besøgene ud fra de individuelle behov, der er i familien. Det kan fx være vejledning i at udvikle tilpas struktur for barnet i hverdagen, udvikling af visuel information, fokus på stressreduktion og mestringsstrategier samt redskaber til konflikthåndtering mm.

Besøg 4
Det afsluttende møde afholdes, når undervisningen og rådgivningen er gennemført. Forløbet fremlægges for sagsbehandler og evalueres i et samarbejde mellem forældre og konsulent.

Undervisning

Der vil i forløbet være 3 undervisningsgange på LæringsCenter Brejning med mulighed for at netværke med andre forældre. Undervisningen varetages af en af LæringsCenter Brejnings pædagogiske konsulenter.

Netværksmøder
Netværksmøderne ligger i forlængelse af undervisningen. Her er der mulighed for at udveksle erfaringer med andre pårørende,
drøfte relevante emner og problemstillinger.

 

Garderobe